Πρόσκληση – Εναρκτήρια Δημοσιογραφική Διάσκεψη για τη Παρουσίαση του Έργου «ΕΥΑΓΟΡΑΣ»: Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τους Δήμους της Κύπρου – Οι Δήμοι στη ψηφιακή εποχή