Στόχος του έργου

Στόχος του Έργου είναι η προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου με τον καλύτερο τρόπο από τεχνολογικής και διοικητικής άποψης και με τα λιγότερα κατά το δυνατόν έξοδα ώστε να επωφελούνται όλοι οι πολίτες/δημότες όλων των Δήμων εξίσου από τις εξελίξεις της τεχνολογίας ασχέτως του μεγέθους του Δήμου και των οικονομικών του δυνατοτήτων.