Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Γ. Προγράμματα σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης (Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση)

H Ένωση Δήμων, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει αναπτύξει συνεργασία με το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Centre of Expertise for Local Government Reform).

Το εν λόγω Κέντρο αποτελεί το τμήμα του Συμβουλίου που ασχολείται στον τομέα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και υποστηρίζει τις κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις στη βελτίωση των κανονισμών, θεσμών, δράσεων και δεξιοτήτων τους.

Η συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με το εν λόγω Κέντρο ξεκίνησε από το 2014 με τη μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά, έκδοσης του Κέντρου με τίτλο «Εγχειρίδιο για τις Διαδημοτικές Συνεργασίες, IMC Toolkit», το οποίο έχει διανεμηθεί σε όλους τους Δήμους.

Το 2015 ακολούθησε η διοργάνωση σειράς εργαστηρίων για τις Διαδημοτικές Συνεργασίες (ΔΔΣ), τα οποία παρακολούθησαν ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων, όπως επίσης και αιρετοί μεταξύ των οποίων τα 2/3 των Δημάρχων. Αποτέλεσμα ήταν η ενημέρωση των στελεχών των Δήμων σχετικά με τις διάφορες πρακτικές ΔΔΣ που ακολουθούνται και η ενθάρρυνση των ίδιων των Δήμων για ενίσχυση υφιστάμενων ή δημιουργία νέων ΔΔΣ αναμεταξύ τους, ενόψει και της επικείμενης μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο.

Το 2017 η συνεργασία της ΕΔΚ με το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης του ΣτΕ συνεχίστηκε με τη διοργάνωση στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ, Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με θέμα: «ΔΔΣ και Καλή Διακυβέρνηση: Η περίπτωση της Κύπρου». Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την ΕΔΚ σε συνεργασία με το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης του ΣτΕ, το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και σ’ αυτό συμμετείχαν στελέχη της Κυβέρνησης, της Κυπριακής Βουλής, των Δήμων και των Κοινοτήτων, της Επιτροπής CDDG του ΣτΕ, όπως επίσης και στελέχη του Τμήματος «Καλή Διακυβέρνηση της Διεύθυνσης Δημοκρατική Διακυβέρνηση και Καταπολέμηση Διακρίσεων, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δημοκρατία (Directorate General “Democracy”) του ΣτΕ.

Στο εν λόγω Συνέδριο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από 20 κράτη μέλη του ΣτΕ, τα οποία είτε έχουν διέλθει από διαδικασία μεταρρύθμισης ή βρίσκονται στη διαδικασία αυτή. Σκοπός και αποτέλεσμα του Συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή εμπειριών, όπως επίσης και η ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα Διαδημοτικής Συνεργασίας, ούτως ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και καλύτερη αντίληψη του θέματος.

Για τα συμπεράσματα του Συνεδρίου μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: (Inter-Municipal Cooperation and Good Governance: Cyprus and European Experience, Summary Report and Preliminary Conclusion)

Το 2017 πραγματοποιήθηκε επίσης σε συνεργασία με το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, μελέτη με θέμα «Ανάλυση Αναγκών Κατάρτισης και Ενδυνάμωσης των Δεξιοτήτων των Τοπικών Αρχών της Κύπρου» (TNA), τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν σε Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο 2017 στη Λευκωσία, με συμμετέχοντες υπηρεσιακά και αιρετά στελέχη των Τοπικών Αρχών από ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και στελέχη του Υπ. Εσωτερικών και της ΓΔ ΕΠΣΑ. Αποτέλεσμα του Συνεδρίου ήταν η οριστικοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων της μελέτης με σκοπό την κατάρτιση τελικής έκθεσης (TNA report).

Η έκθεση αυτή οποία αφού εγκριθεί από τους βασικούς ετέρους (ΕΔΚ, ΕΚΚ και Υπ. Εσωτερικών), θα παρουσιαστεί σε παγκύπρια Ημερίδα που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2018. Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής Εκπαίδευσης (National Τraining Strategy) η οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με χρηματοδότηση του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης (όπως και όλες οι πιο πάνω αναφερόμενες δράσεις) πριν από το τέλος του 2018. Με την ολοκλήρωση της Στρατηγικής προγραμματίζεται να γίνει η παρουσίασή της σε παγκύπρια ημερίδα εντός Δεκεμβρίου του 2018.

Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Προώθηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων

Προγράμματα σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης (Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση)