Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, στην Κύπρο.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ), κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Ιουνίου, κατόπιν πρόσκλησης της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022 στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, Διαβούλευση του Προέδρου της ΕΕτΠ με Εκπροσώπους της Κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα όπως η ενδυνάμωση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η τοπική διάσταση του Κυπριακού και το μεταναστευτικό.

Την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022, ο κ. Τζιτζικώστας και οι συνεργάτες του, συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, κ. Ανδρέα Βύρα, την Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕΕτΠ, κα Ελένη Λουκαΐδου και τον Γραμματέα της Ένωσης Δήμων, κ. Μιχάλη Σωκράτους, έγιναν δεκτοί τόσο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, όσο και από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κα Αννίτα Δημητρίου. Κατά τις συναντήσεις αυτές, ο κ. Τζιτζικώστας είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει μαζί τους απόψεις για την ενδυνάμωση του θεσμού της Επιτροπής των Περιφερειών αλλά και να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και άλλα θέματα προτεραιότητας.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου εκφράζει τις ευχαριστίες της στον κ. Τζιτζικώστα για την τιμή να επισκεφθεί το νησί μας, μια επίσκεψη, η οποία, σύμφωνα και με τον Πρόεδρο της Ένωσης, αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και ταυτόχρονα αναβάθμισε το ρόλο της Κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσέδωσε την ανάλογη βαρύτητα στο έργο των Τοπικών Αρχών, ιδιαίτερα σε αυτή την τόσο κρίσιμη και ιστορική καμπή της μετάβασής μας προς το νέο σύστημα τοπικής δημοκρατίας με τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Συγκροτήθηκε το 1994, έχει συμβουλευτικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα υποχρεούνται να ζητούν τις απόψεις της σε όλα τα θέματα που αφορούν, επηρεάζουν ή/και υλοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Απαρτίζεται από 329 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.

Ένωση Δήμων Κύπρου
Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022