Δελτίο Τύπου 132ης Συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Υπερψήφιση τροπολογιών της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και ομόφωνη υιοθέτηση της Γνωμοδότησης για την Ενταξιακή Πορεία της Τουρκίας.

 

Στην 132η Σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5-6 Δεκεμβρίου, υπερψηφίστηκαν οι κυπριακές τροπολογίες στη Γνωμοδότηση της ΕΕτΠ που αφορά την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες κατατέθηκαν από την επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας κυρία Ελένη Λουκαΐδου, σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, και συνυπογράφτηκαν από όλα τα Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας και εξέχοντα μέλη της ΕΕτΠ από διάφορες πολιτικές ομάδες.

 

Η κυρία Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας, κατέθεσε σειρά τροπολογιών στο κείμενο της Γνωμοδότησης για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες έγιναν αποδεκτές  από τον εισηγητή και υιοθετήθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία. Οι τροπολογίες αυτές, ενέταξαν στο κείμενο της γνωμοδότησης που αφορά την Τουρκία, σε τρία σημεία της Γνωμοδότησης τα ακόλουθα:

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών […]

 (46) Διαφωνεί με το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τις διατάξεις του πρόσθετου πρωτοκόλλου που συνήφθη στη συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ και να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία· ενθαρρύνει, στηρίζει και ζητεί μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος βάσει των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του κεκτημένου της ΕΕ και καλεί την Τουρκία να δεσμευθεί  και να συμβάλει σε μια τέτοια διευθέτηση· χαιρετίζει τα θετικά βήματα για την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης καθώς και τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων·

 

(47)καλεί την Τουρκία να δεσμευθεί απερίφραστα  όσον αφορά την τήρηση σχέσεων καλής γειτονίας με όλους τους γείτονες της· τονίζει την ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος όλων των κρατών μελών να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες και να ερευνούν και να αξιοποιούν τους φυσικούς τους πόρους, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο· τονίζει επίσης την ανάγκη σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων  των κρατών μελών επι των ΑΟΖ, των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου τους·

 

(48) καλεί την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το ψήφισμα 550(1984) του ΣΑΗΕ· υπογραμμίζει ότι τέτοια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αποτελούν ευκαιρία για την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη και των δύο κοινοτήτων· σημειώνει ότι ο διάλογος εντός της κοινωνίας των πολιτών  στις τοπικές κοινότητες μπορεί να ενισχύσει τη συμφωνία·

 

Για την αποδοχή και υπερψήφιση των πιο πάνω τροπολογιών της κυπριακής αντιπροσωπείας η Επικεφαλής και τα μέλη της στην ΕΕτΠ,  κατάφεραν να κερδίσουν τις θετικές ψήφους από όλες της πολιτικές ομάδες της ΕΕτΠ καθώς και την σύμφωνη άποψη του Εισηγητή της Γνωμοδότησης , κυρίου Franco Iacop, μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου Φριούλι-Ιουλιανής Βενετίας της Ιταλίας.

 

Στη 132η Σύνοδο Ολομέλειας της ΕΕτΠ την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτέλεσαν: η Επικεφαλής, κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας,  και τα μέλη κκ. Νίκος Αναστασίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, Άντρος Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας, Σταύρος Σταυρινίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου, και Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων.

 

Η 132η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών υιοθέτησε επίσης σειρά άλλων Γνωμοδοτήσεων σχετικά με θέματα που αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα ενόψει των Ευρωεκλογών τον προσεχή Μάιο, την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (ΒΡΕΧΙΤ) και διάφορες άλλες Πολιτικές της Ένωσης οι οποίες αφορούν και επηρεάζονται άμεσα από τη συζήτηση για την υιοθέτηση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγράμματος της Ένωσης για την περίοδο 2020-2027, όπως, η «Πολιτική Συνοχής», «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής», το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)»  και την «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

 

Όσο αφορά το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής, οι βελτιώσεις και οι νομοθετικές τροποποιήσεις των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής 2021-2027, περιλαμβάνονται σε τέσσερις διαφορετικές γνωμοδοτήσεις που υπογραμμίζουν ότι για να μειωθούν οι ανισότητες και να παρασχεθούν περισσότερες ευκαιρίες σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΕΤΠ καλεί για μια Πολιτική Συνοχής που να είναι πιο προσιτή, ευκολότερη, πιο ευέλικτη και να μην χρησιμοποιείται για κυρώσεις ή κίνητρα για την επίτευξη άλλων στόχων πέραν της αειφόρου ανάπτυξης. Κατά την επόμενη δεκαετία, η Πολιτική Συνοχής, είναι και θα παραμείνει το βασικό εργαλείο της ΕΕ για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Η ΕΕτΠ υπογράμμισε  ότι με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων σε κοινές στρατηγικές ανάπτυξης, η αξία της ΕΕ καθίσταται ορατή και απτή σε κάθε κοινότητα. Επιβεβαίωσε μάλιστα έντονα την αντίθεσή της στην πρόταση της Κομισιόν για περικοπή κατά 10% στο μελλοντικό προϋπολογισμό (από το σημερινό προϋπολογισμό ύψους 373 δισ. Ευρώ ο οποίος ισχύει μέχρι το 2020). Οι τοπικοί ηγέτες υπέβαλαν συγκεκριμένες προτάσεις για να καταστεί η Πολιτική Συνοχής πιο αποτελεσματική. Αυτές οι προτάσεις σκοπεύουν στο να εκσυγχρονίσουν, να απλουστεύσουν και να βελτιώσουν την Πολιτική Συνοχής, αποδεικνύοντας παράλληλα την δέσμευση των Περιφερειών και των Πόλεων της Ευρώπης να ενισχύσουν αυτήν την πολιτική, ώστε να είναι κατάλληλη και ανθεκτική για το μέλλον. Παράλληλα αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ θα έχει τον αντίκτυπο τον οποίο αναμένουν οι ευρωπαίοι πολίτες και θα επιτρέψει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση , όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον.

 

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) η Γνωμοδότηση που υιοθέτησε η ΕΕτΠ χαιρετίζει την άμεση σύνδεση μεταξύ του ΕΚΤ + και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων ως μέσου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κοινωνικής διάστασης του ευρωπαϊκού εξαμήνου και της πολιτικής συνοχής . Οι περιφέρειες και οι πόλεις ζητούν μέσα από τη Γνωμοδότηση τους αυτή να ενισχυθεί η σύνδεση με τις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις που διατυπώθηκαν από την Κομισιόν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, μόνο για την καλύτερη επίτευξη αυτής της προτεραιότητας και όχι για την επίτευξη διαφορετικών στόχων. Η κοινωνική συνοχή πρέπει να παραμείνει ο βασικός στόχος του ΕΚΤ+ και οι ανάγκες των πολιτών πρέπει να έχουν προτεραιότητα στους σχεδιασμούς για το μέλλον.

 

 

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Απαρτίζεται από 350 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.