Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης για έκδοση αντιγράφου άδειας

ΚΩΔΙΚΟΣ 10.

Τι πρέπει να υποβληθεί

  1. Έντυπο αίτησης Αίτηση για έκδοση αντιγράφου άδειας (Έντυπο 10).