Αλλαγές στα Έντυπα αιτήσεων για άδεια οικοδομής, με ισχύ από 2 Μαΐου 2011

Τα Έντυπα αιτήσεων για άδεια οικοδομής καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα για κάθε περίπτωση έχουν αναθεωρηθεί, με τη συνεργασία Ένωσης Δήμων Κύπρου, Υπουργείου Εσωτερικών και ΕΤΕΚ. Στόχος της αναθεώρησης, που λαμβάνει ισχύ από τις 2 Μαΐου 2011, είναι η χρήση ενιαίων εντύπων και εγγράφων από όλες τις Αρμόδιες Αρχές (Δήμους και Επαρχιακές Διοικήσεις). Τα νέα έντυπα είναι διαθέσιμα εδώ.