Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με τη Θεσμοθέτηση Ενιαίου Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Παρακαλώ πατήστε πιο κάτω για να δείτε την επιστολή.

 

 

Print Friendly, PDF & Email