Συνάντηση Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων με την Παγκύπριαν Ένωση Προσφύγων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου με την Παγκύπριαν ΄Ενωση Προσφύγων.  Κατά τη συνάντηση αυτή επαναβεβαιώθηκε η προσπάθεια όλων για τον αγώνα για επιστροφή στις πατρογονικές εστίες  και εξέφρασαν τη συμπαράσταση του προσφυγικού κόσμου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού προβλήματος.

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων και η Παγκύπρια ΄Ενωση Προσφύγων αντάλλαξαν απόψεις και συμφώνησαν:

(α) στην ανάγκη διεξαγωγής εκλογών για ανάδειξη των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας της Π.Ε.Π.,

(β) στην, ως εκ της θέσεως τους, ενεργό συμμετοχή των Δημάρχων των Κατεχόμενων Δήμων στις δραστηριότητες της Παγκύπριας ΄Ενωσης Προσφύγων,

(γ) στην πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων, και

(δ) στην αλληλοενίσχυση και αλληλοσυμπαράσταση στα πλαίσια των κοινών προσπαθειών για διατήρηση άσβεστης της μνήμης για επιστροφή.

 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
20 Μαΐου, 2015