35η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018, η 35η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία.

Στη Συνέλευση  απηύθυναν χαιρετισμούς / ομιλίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδας κ. Γιώργο Πατούλης, η εκπρόσωπος της ΄Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας κα Φωτεινή Βρύνα, ο Γενικός Γραμματέας του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Andreas Kiefer, ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Κοινοτήτων Κύπρου κ. Ανδρέας Κιτρομηλίδης και ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου κ. Ανδρέας Βύρας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Ν. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες της Μεταρρύθμισης, την ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους και την αναγκαία στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών, τις συνενώσεις Δήμων και το νέο μοντέλο διοίκησης των Δήμων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κ. Πετρίδης, πέραν της αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, επικεντρώθηκε στους βασικούς άξονες της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέροντας τα βασικά σημεία για την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, τις βασικές αρχές και κριτήρια για τη συνένωση Δήμων ή Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς επίσης και για την πρακτική εφαρμογή του μοντέλου διοίκησης των νέων δομών.

Ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Δήμων κ. Α. Βύρας αναφέρθηκε στις πιο σημαντικές δραστηριότητες, στο ρόλο και στις βασικές θέσεις της ΄Ενωσης Δήμων για τη Μεταρρύθμιση, σημειώνοντας ότι κατόπιν έντονων διαβουλεύσεων και παραστάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών, φαίνεται ότι λήφθηκαν υπόψην κάποιες βασικές θέσεις της ΄Ενωσης Δήμων, αναφορικά με την ουσία της Μεταρρύθμισης.  Ο κ. Βύρας κατέληξε με την αδιαπραγμάτευτη θέση για ενημέρωση και διαβούλευση με όλους τους Δήμους, ως προς τη διαμόρφωση της προτεινόμενης μεταρρύθμισης και του νέου μοντέλου Δήμων που θα προταθεί.

 

(Επισυνάπτονται φωτογραφίες από τη Συνέλευση)