Ανακοίνωση αναφορικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από τις απόψεις που εκφράστηκαν, δημιουργούν θέμα τάξης και διαδικασιών.

Ενώ η έκθεση των Βρεττανών, παρά την αναληφθείσα υποχρέωση του Υπουργού Εσωτερικών δεν έχει δοθεί ακόμα στους Δήμους και  αναμένετο επίσης σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής με τη συμμετοχή των κομμάτων, για συζήτηση του θέματος, γι’ αυτό και μας εκπλήττει η απόφαση του Υπουργού που ελήφθη χωρίς διαβούλευση.

Είναι φανερό ότι ούτε η μελέτη των Ιταλών Εμπειρογνωμόνων η οποία παραδόθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών από την Ένωση Δήμων, ούτε και οι άλλες μελέτες λήφθηκαν υπόψη, ούτε λήφθηκε υπόψη ότι η Ένωση Δήμων έχει καλέσει σύσκεψη Δημάρχων αλλά και Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2014, για διεξοδική συζήτηση του θέματος, πράγμα που είχαμε θέσει υπόψη του Υπουργού.

Ανεξάρτητα από τα υπέρ και τα κατά της δημιουργίας δευτεροβάθμιου οργάνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η επιλογή αυτή δεν υιοθετήθηκε στην προκαταρκτική μελέτη των Βρεττανών Εμπειρογνωμόνων, ούτε και συζητήθηκε στις συναντήσεις των Εμπειρογνωμόνων που ακολούθησαν με διάφορους φορείς.

Δεν μπορεί η διαβούλευση να σταματά λόγω εκλογών και να καταλήγει ο Υπουργός σε αποφάσεις χωρίς επανέναρξη της διαβούλευσης.

Για να υπάρξει σωστό κλίμα διαβουλεύσεων, καλούμε τον Υπουργό πριν υποβάλει την πρόταση του στο Υπουργικό Συμβούλιο και προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, να προβεί σε σχετική διαβούλευση με την Ένωση Δήμων και να καλέσει συνάντηση της Μεικτής Επιτροπής για συζήτηση του θέματος της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ένωση Δήμων Κύπρου
20 Ιουνίου, 2014