ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ – Οι Δήμοι έτοιμοι για διάλογο και μεταρρύθμιση

Οι Δήμοι έτοιμοι για διάλογο και μεταρρύθμιση

“Δεν έχουμε ανάγκη από Ιαβέρηδες και Αγιάννηδες. Αρκετούς “Άθλιους” έχει αυτός ο τόπος…”

 

Η Ένωση Δήμων έχει αποφασίσει ότι θα συμμετάσχει στη συνάντηση στις 17/11/2014 με τον Υπουργό Εσωτερικών για να συζητήσει τη μεταρρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση, με βάση την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την εξοικονόμηση πόρων.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τόσο η Ένωση Δήμων με απόφασή της, όσο και τα κόμματα στη Βουλή, απέρριψαν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών σαν βάση συζήτησης, ιδιαίτερα τις πρόνοιες που μετέτρεπαν την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση σε θεσμό με διακοσμητικό ρόλο.

Εν τω μεταξύ, η Ένωση Δήμων έχει προχωρήσει στους σχεδιασμούς και προτάσεις της τις οποίες προτίθεται να παρουσιάσει στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην επικείμενη συνάντηση. Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη μελέτη των Ιταλών εμπειρογνωμόνων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συμπλεγματοποιήσεις υπηρεσιών με συγκεκριμένους αριθμούς αλλά και στις αρμοδιότητες τις οποίες θα συζητήσουμε με τον Υπουργό. Σε πρώτο στάδιο δεν προβλέπεται οι συμπλεγματοποιήσεις να ταυτίζονται με μειώσεις Δήμων, αλλά δεν παύει να είναι μια εξελικτικού χαρακτήρα διαδικασία.

Όσον αφορά το δευτεροβάθμιο όργανο, η Ένωση Δήμων υιοθέτησε ήδη ψήφισμα (8/7/2014), που προβλέπει, όπως προνοεί η Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μεταφερθούν ουσιαστικές εξουσίες από την Επαρχιακή Διοίκηση και για λόγους ενίσχυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και για λόγους οικονομίας.

Εν πάση περιπτώσει, από τις επαφές της Ένωσης Δήμων διαφαίνεται να υπάρχει ευρύ πνεύμα συναίνεσης μεταξύ κομμάτων και Ένωσης Δήμων όσον αφορά τη μορφή που θα πάρει το τελικό νομοσχέδιο.

Η Ένωση Δήμων θα προχωρήσει τις περαιτέρω διαβουλεύσεις της εντός Νοεμβρίου. Στις 14/11/2014 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και άτυπη συνεδρίαση των 39 Δημάρχων και στις 25/11/2014 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων.

Η Ένωση Δήμων απευθύνει ακόμα μία φορά έκκληση να αποφεύγονται αχρείαστες προκλήσεις, γιατί μια κοινωνία και μια πολιτεία δεν προχωρούν με διάθεση διαρκούς αντιπαράθεσης, αλλά με διάθεση συναίνεσης. Ούτε είναι σωστό να δίνουμε στους εαυτούς μας μυθιστορηματικούς ρόλους Ιαβέρηδων και Αγιάννηδων. Αρκετούς «Άθλιους» έχει αυτός ο τόπος.

Εάν οι Δήμοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση οφείλεται στο γεγονός ότι το 40% της χορηγίας έχει αποκοπεί τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ η κρατική χορηγία βάσει της νομοθεσίας είναι υποχρέωση της κυβέρνησης, πέραν του ότι η κυβέρνηση οφείλει πολλά εκατομμύρια στην τοπική αυτοδιοίκηση με την κατάργηση του επαγγελματικού φόρου από το 2002.

Όσον αφορά τα χρέη των Δήμων, δεν μπορεί να γίνεται αναφορά και σύγκριση για το ύψος των χρεών, αλλά θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα αναφορά στα έργα υποδομής και ανάπτυξης που έχουν γίνει στις σύγχρονες πόλεις που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Αν υπήρξαν και αν υπάρχουν καταχρήσεις και μεμπτές συμπεριφορές, εμείς πρώτοι ζητούμε να ερευνηθούν και να σταλούν στη δικαιοσύνη, γιατί δεν μπορούν κακά παραδείγματα στην τοπική αυτοδιοίκηση ή το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα να παρουσιάζονται ότι είναι ο κανόνας.

Ελπίζουμε σε αυτόν τον τόπο να μην ισχύει η ρήση «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω» και μακάρι να μην ήταν έτσι, αλλά αν ισχύει, ας συνεργαστούμε να το αλλάξουμε.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
11 Νοεμβρίου 2014