Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων/διαγωνισθέντων για διορισμό στη θέση του Γραμματέα της Ένωσης Δήμων Κύπρου

A. Πληροφορούνται οι πιο κάτω υποψήφιοι / διαγωνισθέντες, κατά σειράν επιτυχίας, ότι πέτυχαν στα υπό εξέταση θέματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθηκε στις 13.5.2015.

Αριθμός ταυτότητας υποψηφίων:

  1. 775097
  2. 634708
  3. 831400
  4. 485284
  5. 801541

Οι τρεις πρώτοι επιτυχόντες θα κληθούν για περαιτέρω εξετάσεις από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν κατά την προφορική συνέντευξη που θα γίνει στις 11.6.2015.

B. Πληροφορούνται οι πιο κάτω υποψήφιοι / διαγωνισθέντες ότι δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλίσουν βαθμολογία τουλάχιστον 50% σε όλα τα υπό εξέταση θέματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθηκε στις 13.5.2015.

Αριθμός ταυτότητας υποψηφίων:

541229
688933
465627
534274
567586
654602
762722
1019324
846226
554020
835862
489883
854966

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
27 Μαΐου, 2015