Ανακοίνωση για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων συνεδρίασε έκτακτα σήμερα με αποκλειστικό θέμα τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και εκφράζει την απογοήτευσή της για την σκληρή μεταχείριση που υπέστη η Κύπρος τις τελευταίες ημέρες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Eurogroup.

Οι πρωτόγνωρες αποφάσεις του Eurogroup προκαλούν τεράστια οικονομικά προβλήματα στην Κύπρο καταδικάζοντας την σε συνθήκες εξαθλίωσης και ύφεσης.

Η Ένωση Δήμων βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και επαφή με όλα τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα έχοντας ήδη ζητήσει εσπευσμένα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών στην προσπάθεια της να ενισχυθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει πληγεί σοβαρά από τις πιο πάνω αποφάσεις και αντιμετωπίζει σήμερα όσο ποτέ, θέμα επιβίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων αποφάσισε να συγκαλέσει εντός Απριλίου, αφού ολοκληρώσει τις συναντήσεις της με την Εκτελεστική και Νομοθετική εξουσία και καταρτίσει συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης, Γενική Συνέλευση  στην οποία θα συζητηθούν τα προβλήματα αλλά και θα προταθούν τρόποι που θα βοηθήσουν στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της κρίσης και στη δρομολόγηση μιας νέας πορείας ανάκαμψης στην οποία κεντρικό ρόλο πρέπει να διαδραματίζουν οι Δήμοι οι οποίοι πρέπει να αποτελούν τις ατμομηχανές  ανάπτυξης και προόδου στις τοπικές κοινωνίες. Σε αυτό το πλαίσιο θα επιδιωχθεί η ταχεία αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία σίγουρα θα περιλαμβάνει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα δημιουργεί προϋποθέσεις για οικονομική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία των Δήμων.

Η Ένωση Δήμων  εκφράζει την αισιοδοξία της ότι ο κυπριακός λαός επιδεικνύοντας  πνεύμα ενότητας, σύμπνοιας και αλληλεγγύης θα καταφέρει να ξεπεράσει τα σημερινά προβλήματα και θα οδηγηθεί σταδιακά  και σταθερά σε καλύτερες οικονομικές συνθήκες ευημερίας και προόδου.

28 Μαρτίου 2013
Ένωση Δήμων Κύπρου