Ανακοίνωση σχετικά με τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σήμερα συγκλήθηκε έκτακτη σύσκεψη των Δημάρχων της Κύπρου στην οποία επαναβεβαιώθηκαν ομόφωνα οι θέσεις της Ένωσης Δήμων σχετικά με τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτές συμφωνήθηκαν στην προηγούμενη σύσκεψη των Δημάρχων, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2015 και δόθηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 20 Φεβρουαρίου 2015.

Ομόφωνα διαπιστώθηκε, ότι το Νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών όχι μόνο έχει σοβαρές νομικές και συνταγματικές αδυναμίες, με βάση τη γνωμάτευση του νομικού μας συμβούλου, αλλά και γενικότερα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια ουσιαστική βάση μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί:

(α)  Δεν συνοδεύεται από τεχνοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας όσον αφορά τη δημιουργία νέων οργάνων δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ δεν μειώνονται οι Δήμοι αλλά απλά περιορίζονται στο ελάχιστο οι αρμοδιότητές τους.

(β) Αντί της αναγκαίας αποκέντρωσης με βάση την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αυτοδυναμία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Κεντρική Κυβέρνηση επαυξάνει τον επεμβατικό και συγκεντρωτικό της ρόλο.

(γ)  Δεν γίνεται καμιά πρόνοια για την αντιμετώπιση και προώθηση της οικονομικής αυτοτέλειας των Τοπικών Αρχών και των άλλων συναφών οικονομικών θεμάτων που αφορούν τους Δήμους και την Πολιτεία.

Κατόπιν λεπτομερούς μελέτης διαπιστώθηκε ότι η φιλοσοφία του Νομοσχεδίου αντιβαίνει προς τις γενικές αρχές της αποκέντρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η εφαρμογή του δυστυχώς δεν θα αποβεί προς το συμφέρον και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, που είναι το ζητούμενο.

Η ΄Ενωση Δήμων έχει από καιρού καταθέσει τις θέσεις της στην Κυβέρνηση και τα Κόμματα, οι οποίες και επισυνάπτονται.

Τέλος, αποφασίστηκε να ζητηθούν συναντήσεις, το συντομότερο δυνατό, με τους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων για να επαναβεβαιωθούν οι θέσεις και απόψεις που έχουν ανταλλαγεί μεταξύ της ΄Ενωσης Δήμων και των Κομμάτων.

Ένωση Δήμων Κύπρου
28 Αυγούστου, 2015

Συνημμένο (πατήστε εδώ για να δείτε το Υπόμνημα)