Ανακοίνωση σχετικά με την ενέργεια του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας να εκδώσει Διάταγμα τερματισμού χρήσης για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου

Η Ένωση Δήμων Κύπρου στηρίζει την ενέργεια του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας που προχώρησε, μέσα στα πλαίσια του νόμου, στην έκδοση Διατάγματος τερματισμού χρήσης για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου στα τεμάχια που εμπίπτουν στα Δημοτικά όρια Λάρνακας.

Η επικύρωση του Διατάγματος  και κατ΄ επέκταση ο τερματισμός της ασυμβίβαστης αυτής χρήσης και η εξυγίανση της περιοχής, θα διασφαλίσει την υγεία, την ασφάλεια και θα συμβάλει στην ευημερία των κατοίκων της πόλης της Λάρνακας.
30 Ιουλίου, 2013
Ένωση Δήμων Κύπρου