Ανακοίνωση σχετικά με την επιβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας από το Κράτος στους Δήμους

Τις τελευταίες μέρες οι Δήμοι παραλαμβάνουν από το Τμήμα Φορολογίας του Κράτους ειδοποιήσεις για επιβολή φορολογίας επί της ακίνητης ιδιοκτησίας τους, η οποία μάλιστα ξεκινά αναδρομικά από το 1980, χρονιά κατά την οποία αρκετοί Δήμοι δεν είχαν ακόμα συσταθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις Δήμων η εν λόγω φορολογία επιβάλλεται για πρώτη φορά και χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση με την Ένωση Δήμων, γεγονός που δημιουργεί απορίες για τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, κατά την οποία επιχειρείται η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτι που θα επηρεάσει τις προσπάθειες για επίτευξη συναίνεσης στο φλέγον αυτό θέμα και το συντονισμό των αρμόδιων φορολογικών αρχών εντός της Κυβέρνησης.

Εξάλλου, η ξαφνική επιβολή της πιο πάνω φορολογίας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε περίοδο που οι Δήμοι μαστίζονται από την οικονομική κρίση, τις συνεχείς περικοπές στις κρατικές χορηγίες και τη μειωμένη απόδοση των δημοτικών φορολογιών.

Το πρόβλημα προέκυψε στην προσπάθεια ενοποίησης των καταλόγων του Τμήματος Κτηματολογίου και του Τμήματος Φορολογίας, κατόπιν οδηγιών της Τρόϊκα, χωρίς καθηκόντως να υπάρξει διαβούλευση με τα κόμματα και την Ένωση Δήμων.

Το Τμήμα Φορολογίας και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν  αγνοήσει τις διατάξεις του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου 24/1980, όπου σύμφωνα με το άρθρο 18 (δ)(vi) οι Δήμοι μπορούν να απαλλαγούν από τη φορολογία αυτή κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Ένωση Δήμων θεωρεί λογικό και ορθό η ακίνητη περιουσία που ανήκει στη Δημοκρατία να απαλλάσσεται του πιο πάνω φόρου όπως και του δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου). Ως εκ τούτου, θεωρεί άδικο και παράλογο η ακίνητη περιουσία που ανήκει στους Δήμους (που είναι μέρος του Κράτους) να φορολογείται από το Κράτος. Γι’ αυτό ζητά επίμονα όπως εφαρμοστούν οι διατάξεις του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου 24/1980 και καλεί τον Υπουργό Οικονομικών να ενεργοποιήσει τη διάταξη του άρθρου 18 (δ)(vi) και να θέσει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου πρόταση για απαλλαγή των Δήμων από την επιβολή φορολογίας επί της ακίνητης περιουσίας τους.

Καταλήγοντας, καλεί τον Υπουργό Οικονομικών να διαβουλεύεται περισσότερο με τους Εμπλεκόμενους για την επίτευξη του στόχου που του έχει αναθέσει η Κυβέρνηση και η Πολιτεία, όσον αφορά την οικονομία.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
26 Φεβρουαρίου, 2015