Αναστολή τέλεσης πολιτικών γάμων μέχρι τις 30 Απριλίου 2020

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ανακοινώνει, εκ μέρους όλων των Δήμων – Μελών της, ότι αναστέλλεται η τέλεση πολιτικών γάμων μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση με σκοπό την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού COVID-19.

Το θέμα αυτό θα επαναξιολογηθεί πριν τα τέλη Απριλίου, με βάση τα διατάγματα που θα βρίσκονται σε ισχύ κατά την εν λόγω περίοδο.

 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020