Απάντηση της Ένωσης Δήμων στις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών για τη συμφωνία με την Τρόικα για τη δημιουργία Δευτεροβάθμιου Οργάνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

  Απάντηση της Ένωσης Δήμων στις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών για τη συμφωνία με την Τρόικα για τη δημιουργία

Δευτεροβάθμιου Οργάνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 Για μια ακόμα φορά ο Υπουργός Εσωτερικών περιφρονεί την Ένωση Δήμων και τους Δήμους. Κατά τη συνήθη πρακτική του διαβουλεύεται, αποφασίζει και ανακοινώνει αποφάσεις για θέματα που άπτονται της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς τη συμμετοχή των Τοπικών Αρχών, αλλά μόνο με υπηρεσιακούς του. Η τακτική αυτή δεν βοηθά στη δημιουργία θετικού κλίματος που θα είναι απαραίτητο όταν θα γίνει ο διάλογος με τις Τοπικές Αρχές που ο Υπουργός υποσχέθηκε να καλέσει.

Για τη συμφωνία που ανακοίνωσε χθες με την Τρόικα σχετικά με τη δημιουργία Δευτεροβάθμιου Οργάνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Ένωση Δήμων πραγματικά διερωτάται κατά πόσον το θέμα αυτό είναι αρμοδιότητα της Τρόικας και αν έπρεπε να εμπλακεί σ’ αυτό το στάδιο. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από την Τρόικα και να της δίνουμε τέτοια δικαιώματα. Μας διακατέχει σοβαρή υποψία ότι η Τρόικα χρησιμοποιείται ως πρόσχημα, εμπλέκοντας την σε θέματα που δεν έχει αρμοδιότητα και αγγίζουν τη δομή της Δημοκρατίας.

Να θυμίσουμε τον κ. Υπουργό ότι υποσχέθηκε να παραδώσει στις Τοπικές Αρχές και τους άλλους φορείς τεχνοοικονομική μελέτη για το οικονομικό όφελος από τη δημιουργία Δευτεροβάθμιου Οργάνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι το τέλος Ιουλίου, αλλά εμείς δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί καμιά κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Αντί αυτού ανακοινώνει αποφάσεις και για μια ακόμα φορά φέρνει τις Τοπικές Αρχές προ τετελεσμένων. Με την ευκαιρία αυτή να αναφέρουμε ότι η οποιαδήποτε μελέτη πρέπει να ασχοληθεί εκτενώς και με τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Επαρχιακών Διοικήσεων, αν μιλούμε για πραγματική αποκέντρωση και όχι συγκέντρωση εξουσιών που θα είναι αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καλούμε για μια ακόμα φορά τον Υπουργό να προχωρήσει σε άμεσο δομημένο και ορθολογιστικό διάλογο με τους ανθρώπους που γνωρίζουν και ζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε διάφορα σενάρια μέσα στα πλαίσια της απόφασης της  Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων που ο Υπουργός έχει χαιρετίσει. Βεβαίως η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα εισέλθει σε συζήτηση και με τα κόμματα, όταν η τελική απόφαση θα βρίσκεται στα χέρια της Νομοθετικής Εξουσίας.

Ένωση Δήμων Κύπρου
22.07. 14