Απάντηση του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου στην ανακοίνωση τύπου που εξέδωσε το ΑΚΕΛ σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης Γραμματέα της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Σε σχέση με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΑΚΕΛ για τη διαδικασία πρόσληψης του Γραμματέα της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου, ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Δήμων επισημαίνει  ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων Κύπρου, στην παρουσία του Νομικού της Συμβούλου, σε χθεσινή συνεδρία της εξέτασε το θέμα αυτό.

Κατά τη συνεδρία έγινε η προσωπική συνέντευξη των τριών πρώτων επιτυχόντων υποψηφίων, αφού είχε ήδη προηγηθεί γραπτή εξέταση που έγινε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αφού λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων, και τα στοιχεία των υποψηφίων που υποβλήθηκαν με την αίτησή τους, η Εκτελεστική Επιτροπή, λειτουργώντας δημοκρατικά και κατά πλειοψηφία, αποφάσισε να μην προχωρήσει σε πρόσληψη κανενός των υποψηφίων, σταθμίζοντας τις λειτουργικές ανάγκες της ΄Ενωσης Δήμων με τα προσόντα και την απόδοση των υποψηφίων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή καταλήγοντας στην κατά πλειοψηφία απόφασή της έλαβε σοβαρά υπόψη ότι στην περίπτωση κατά την οποία θα προχωρούσε στην πλήρωση της εν λόγω θέσης δεν θα υλοποιούνταν στο βαθμό που θα έπρεπε οι λειτουργικές ανάγκες της ΄Ενωσης Δήμων και έτσι θα υπήρχε διασπάθιση χρήματος σε καιρούς οικονομικής περισυλλογής.

Ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Δήμων επισημαίνει ότι μοναδικός γνώμονας της πλειοψηφίας των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής που έλαβαν τη συγκεκριμένη απόφαση ήταν αποκλειστικά και μόνο το καλώς νοούμενο συμφέρον της ΄Ενωσης Δήμων και τίποτε άλλο.

Ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Δήμων καταλήγοντας σημειώνει ότι:

  • Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που προκηρύσσεται μια θέση και κρίνεται ότι δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την πλήρωση της θα πρέπει η θέση να πληρούται για να ικανοποιηθούν οι όποιες σκοπιμότητες. Συνεπώς δεν υπάρχει κάτι μεμπτό στην κατά δημοκρατικό τρόπο ληφθείσα απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
  • Δεν υπάρχει οποιαδήποτε μικροπολιτική σκοπιμότητα στην ληφθείσα απόφαση που να δικαιολογεί την απαράδεκτη προσωπική επίθεση του ΑΚΕΛ εναντίον του προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ο οποίος δεν ανήκει σε κανένα κόμμα.
  • Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που ένα Κόμμα δεν ικανοποιείται από την απόφαση της πλειοψηφίας, ότι υπεισέρχονται μικροκομματικές ή οποιεσδήποτε άλλες  σκοπιμότητες.
  • Η ΄Ενωση Δήμων Κύπρου ως οργανισμός Ιδιωτικού Δικαίου είχε κάθε δικαίωμα να λάβει την πιο πάνω απόφαση αφού στάθμισε όλα τα ενώπιον της δεδομένα.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
12 Ιουνίου, 2015