Αποτελέσματα εκλογών 1986

Οι γενικές δημοτικές εκλογές της 25ης Μαΐου 1986 – οι πρώτες από της εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 και οι πρώτες από τις τελευταίες δημοτικές εκλογές που είχαν γίνει υπό το αποικιακό καθεστώς το 1953 – έγιναν με βάση το νέο περί Δήμων Νόμο αρ. 111 του 1985.

Οι εκλογές έγιναν σε 18 δήμους των ελευθέρων περιοχών της Δημοκρατίας. Οι 7 απ’ αυτούς ήσαν παλαιοί δήμοι, οι οποίοι υπήρχαν με βάση την παλαιά νομοθεσία, και οι υπόλοιποι 11 ήσαν νέοι δήμοι, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν ύστερα από δημοψήφισμα, που έγινε στις 23.2.1986, σύμφωνα με το νέο Νόμο. Οι παλαιοί δήμοι είναι: Δήμος Λευκωσίας, Δήμος Λεμεσού, Δήμος Λάρνακας, Δήμος Πάφου, Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, Δήμος Αθηαίνου και Δήμος Πάνω Λευκάρων. Οι νέοι δήμοι είναι: Δήμος Στροβόλου, Δήμος Αγίου Δομετίου, Δήμος Αγλαντζιάς, Δήμος Πάνω και Κάτω Λακατάμιας, Δήμος Λατσιών, Δήμος Έγκωμης, Δήμος Μέσα Γειτονιάς, Δήμος Κάτω Πολεμιδιών, Δήμος Αγίου Αθανασίου, Δήμος Αραδίππου και Δήμος Παραλιμνίου.

Τις 18 θέσεις δημάρχων διεκδίκησαν 69 υποψήφιοι, τις δε 228 θέσεις συμβούλων διεκδίκησαν 920 υποψήφιοι.

Η ψηφοφορία για μεν τους δημάρχους έγινε με το σύστημα της απλής πλειοψηφίας, για δε τους συμβούλους με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Στην περίπτωση των συμβούλων ίσχυσε το σύστημα των σταυρών προτιμήσεως, ως εξής: Δήμοι Λευκωσίας, Λεμεσού και Στροβόλου 7 σταυροί, Δήμος Λάρνακας 6, Δήμοι Πάφου, Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς και Πάνω και Κάτω Λακατάμιας 4, Δήμοι Λατσιών, Μέσα Γειτονιάς και Κάτω Πολεμιδιών 3, και Δήμοι Έγκωμης, Αγίου Αθανασίου, Παραλιμνίου, Αραδίππου, Αθηαίνου, Πάνω Λευκάρων και Πόλεως Χρυσοχούς 2.

Το σύνολο των ψηφοφόρων και στους 18 δήμους ήταν 214.944. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και οι πρόσφυγες, οι οποίοι ψήφισαν στους τόπους προσωρινής διαμονής τους και 9.305 νέοι, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ψήφισαν δια πρώτη φορά σύμφωνα με το νέο περί Δήμων Νόμο.

Κατά Επαρχία και Δήμο οι ψηφοφόροι ήταν: Επαρχία Λευκωσίας 99.166 ως εξής: Δήμος Λευκωσίας 34.709, Δήμος Στροβόλου 28.045, Δήμος Αγίου Δομετίου 9.645, Δήμος Αγλαντζιάς 8.947, Δήμος Πάνω και Κάτω Λακατάμιας 8.011, Δήμος Λατσιών 5.776 και Δήμος Έγκωμης 4.033. Επαρχία Λεμεσού 68.831 ως εξής: Δήμος Λεμεσού 53.347, Δήμος Μέσα Γειτονιάς 5.695, Δήμος Κάτω Πολεμιδίων 5.616 και Δήμος Αγίου Αθανασίου 4.173. Επαρχία Λάρνακας 32.700 ως εξής: Δήμος Λάρνακας 25.989, Δήμος Αραδίππου 3.255, Δήμος Αθηαίνου 2.622, Δήμος Πάνω Λευκάρων 834. Επαρχία Αμμοχώστου – Δήμος Παραλιμνίου 4.170 και Επαρχία Πάφου 10.077 ως εξής: Δήμος Πάφου 9.177, Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς 900.

Η ψηφοφορία, όπως και στις βουλευτικές εκλογές, ήταν υποχρεωτική. Στις εκλογές της 25ης Μαΐου 1986 ψήφισαν 197.678 (91.967%) για δημάρχους και 197.668 (91.962%) για συμβούλους.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 34.709
Ψήφισαν: 31.075 89.530
Άκυρα ψηφοδέλτια: 1.597
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 29.478
Έλαβαν:-
Δίγκλης Παύλος (ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ): 7.397 25.093
Δημητριάδης Λέλλος (Ανεξάρτητος): 20.903 70.911
Ρωσσίδης Ιωάννης (Ανεξάρτητος): 1.178 3.996

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 34.709
Ψήφισαν: 31.071 89.518
Άκυρα ψηφοδέλτια: 1.630
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 29.441
Έλαβαν:-
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 7.454 25.318
ΔΗΚΟ: 7.357 24.989
ΔΗ.ΣΥ.: 10.874 36.935
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 3.756 12.758

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Λέλλος Δημητριάδης. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 7
ΔΗΚΟ: 6
ΔΗ.ΣΥ.: 10
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 3

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 28.045
Ψήφισαν: 25.687 91.592
Άκυρα ψηφοδέλτια: 1.285
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 24.402
Έλαβαν:-
Σαββίδης Γεώργιος (ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ): 6.094 24.973
Χ”Ιωσήφ Ιωσήφ (ΔΗ.ΣΥ.): 10.923 44.763
Καδής Κωνσταντίνος (Σ.Κ.ΕΔΕΚ): 2.976 12.196
Κυριακίδης Γρηγόρης (Ανεξάρτητος): 402 1.647
Μιχαήλ Ανδρέας (Ανεξάρτητος): 4.007 16.421

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 28.045
Ψήφισαν: 25.685 91.585
Άκυρα ψηφοδέλτια: 1.392
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 24.293
Έλαβαν:-
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 5.906 24.312
ΔΗΚΟ: 5.751 23.673
ΔΗ.ΣΥ.: 9.336 38.431
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 2.993 12.320
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ: 307 1.264

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Ιωσήφ Χ”Ιωσήφ. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 7
ΔΗΚΟ: 6
ΔΗ.ΣΥ.: 10
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 3

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 8.947
Ψήφισαν: 8.326 93.059
Άκυρα ψηφοδέλτια: 302
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 8.024
Έλαβαν:-
Πέτρου Ανδρέας (ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ): 2.569 32.016
Γρηγορίου Νίκος (ΔΗ.ΣΥ.): 2.199 27.405
Τζιανίδης Σάββας (Σ.Κ. ΕΔΕΚ): 567 7.066
Παπαμιλτιάδους Νεόφυτος (Ανεξάρτητος): 223 2.779
Χριστοφή Αδάμος (Ανεξάρτητος): 2.466 30.733

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 8.947
Ψήφισαν: 8.326 93.059
Άκυρα ψηφοδέλτια: 364
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 7.962
Έλαβαν:-
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2.553 32.065
ΔΗΚΟ: 2.005 25.182
ΔΗ.ΣΥ.: 2.531 31.788
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 873 10.965

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Ανδρέας Πέτρου. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 4
ΔΗΚΟ: 4
ΔΗ.ΣΥ.: 4
Σ.Κ. ΕΔΕΚ 2

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 9.645
Ψήφισαν: 8.735 90.565
Άκυρα ψηφοδέλτια: 542
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 8.193
Έλαβαν:-
Κλεάνθους Ανδρέας (ΔΗ.ΣΥ.): 3.049 37.215
Μελισσάς Παύλος (Ανεξάρτητος): 2.115 25.815
Νικολάου Κώστας (Ανεξάρτητος): 1.203 14.683
Στυλιανού Βύρων (Ανεξάρτητος): 1.826 22.237

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 9.645
Ψήφισαν: 8.735 90.565
Άκυρα ψηφοδέλτια: 484
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 8.251
Έλαβαν:- Ψήφοι
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1.855 22.482
ΔΗΚΟ: 2.577 31.233
ΔΗ.ΣΥ.: 2.897 35.111
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 922 11.174

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Ανδρέας Κλεάνθους. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 3
ΔΗΚΟ: 4
ΔΗ.ΣΥ.: 5
Σ.Κ. ΕΔΕΚ 2

ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 8.011
Ψήφισαν: 7.494 93.546
Άκυρα ψηφοδέλτια: 396
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 7.098
Έλαβαν:-
Βιολάρης Χριστάκης (ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ): 2.495 35.151
Οδυσσέως Επαμεινώνδας (ΔΗ.ΣΥ.): 2.122 29.896
Μεσαρίτης Παναγιώτης Ξ. (Ανεξάρτητος): 1.673 23.570
Τσεριώτης Δημήτριος Σπ. (Ανεξάρτητος): 808 11.383

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 8.011
Ψήφισαν: 7.494 93.546
Άκυρα ψηφοδέλτια: 378
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 7.116
Έλαβαν:-
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2.210 31.057
ΔΗΚΟ: 1.826 25.660
ΔΗ.ΣΥ.: 1.990 27.965
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 714 10.034
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ: 376 5.284

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Χριστάκης Βιολάρης. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 4
ΔΗΚΟ: 4
ΔΗ.ΣΥ.: 4
Σ.Κ. ΕΔΕΚ 2

ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 5.776
Ψήφισαν: 5.289 91.568
Άκυρα ψηφοδέλτια: 290
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 4.999
Έλαβαν:-
Κουκουμάς Ανδρέας (ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ): 2.174 43.489
Χριστοφίδης Χριστάκης (ΔΗ.ΣΥ.): 1.767 35.347
Ξενοφώντος Κύπρος (Ανεξάρτητος): 1.058 21.164

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 5.776
Ψήφισαν: 5.289 91.568
Άκυρα ψηφοδέλτια: 263
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 5.026
Έλαβαν:-
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1.945 38.699
ΔΗΚΟ: 790 15.718
ΔΗ.ΣΥ.: 1.883 37.465
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 408 8.118

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Ανδρέας Κουκουμάς. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 4
ΔΗΚΟ: 2
ΔΗ.ΣΥ.: 4

ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 4.033
Ψήφισαν: 3.633 90.082
Άκυρα ψηφοδέλτια: 195
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 3.438
Έλαβαν:-
Πατατός Παντελής (ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 362 10.529
Ζιβανάρης Μιχαλάκης (ΔΗ.ΣΥ.): 1.399 40.692
Παπαφιλίππου Σάββας (Σ.Κ.ΕΔΕΚ): 397 11.547
Παυλίδης Ανδρέας (Ανεξάρτητος): 1.280 37.231

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 4.033
Ψήφισαν: 3.632 90.057
Άκυρα ψηφοδέλτια: 200
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 3.432
Έλαβαν:-
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 407 11.859
ΔΗΚΟ: 1.101 32.080
ΔΗ.ΣΥ.: 1.449 42.220
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 475 13.840

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Μιχαλάκης Ζιβανάρης. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1
ΔΗΚΟ: 2
ΔΗ.ΣΥ.: 2
Σ.Κ. ΕΔΕΚ 1

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 53.347
Ψήφισαν: 49.422 92.642
Άκυρα ψηφοδέλτια: 2.074
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 47.348
Έλαβαν:-
Παιονίδης Πανίκκος (ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ): 21.487 45.381
Λιβανίου (Μιχαηλίδου) Δέσπω (Σ.Κ.ΕΔΕΚ): 3.145 6.642
Γεωργιάδης Θράσος (Ανεξάρτητος): 474 1.001
Χατζηπαύλου Αντώνης (Ανεξάρτητος): 22.242 46.976

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 53.347
Ψήφισαν: 49.417 92.633
Άκυρα ψηφοδέλτια: 2.644
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 46.773
Έλαβαν:-
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 18.520 39.595
ΔΗΚΟ: 10.472 22.389
ΔΗ.ΣΥ.: 13.539 28.946
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 4.242 9.069

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Αντώνης Χατζηπαύλου. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 10
ΔΗΚΟ: 6
ΔΗ.ΣΥ.: 8
Σ.Κ. ΕΔΕΚ 2

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 5.695
Ψήφισαν: 5.335 93.678
Άκυρα ψηφοδέλτια: 512
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 4.823
Έλαβαν:-
Χριστοφόρου Γεώργιος (ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ): 2.630 54.530
Βασιλειάδης Λεύκος (Σ.Κ.ΕΔΕΚ): 448 9.289
Νικολάου Τρύφων (Ανεξάρτητος): 123 2.550
Πρωτοπαπάς Γεώργιος (Ανεξάρτητος): 536 11.113
Χριστοφίδης Χριστόδουλος (Ανεξάρτητος) 1.086 22.517

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 5.695
Ψήφισαν: 5.336 93.696
Άκυρα ψηφοδέλτια: 247
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 5.089
Έλαβαν:-
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2.257 44.351
ΔΗΚΟ: 931 18.294
ΔΗ.ΣΥ.: 1.445 28.395
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 456 8.961

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Γεώργιος Χριστοφόρου. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 5
ΔΗΚΟ: 2
ΔΗ.ΣΥ.: 3

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 5.616
Ψήφισαν: 5.265 93.750
Άκυρα ψηφοδέλτια: 272
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 4.993
Έλαβαν:-
Θωμά Κώστας (ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ): 2.929 58.662
Αγγελίδης Ανδρέας (Άνδρος) (ΔΗ.ΣΥ.): 1.223 24.494
Κοντολαίμης Αγαθοκλής (Ανεξάρτητος): 841 16.843

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 5.616
Ψήφισαν: 5.265 93.750
Άκυρα ψηφοδέλτια: 250
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 5.015
Έλαβαν:-
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2.420 48.255
ΔΗΚΟ: 780 15.553
ΔΗ.ΣΥ.: 1.428 28.475
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 387 7.717

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Κώστας Θωμά. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 5
ΔΗΚΟ: 2
ΔΗ.ΣΥ.: 3

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 4.173
Ψήφισαν: 3.894 93.314
Άκυρα ψηφοδέλτια: 256
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 3.638
Έλαβαν:-
Διαμαντής Φειδίας (ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ): 2.018 55.470
Ελπιδοφόρου Ανδρέας (Ανεξάρτητος): 172 4.728
Θεοδώρου Βασίλης (Βάσος) (Ανεξάρτητος): 364 10.005
Στυλιανού Στέλιος (Ανεξάρτητος): 1.084 29.797

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 4.173
Ψήφισαν: 3.896 93.362
Άκυρα ψηφοδέλτια: 249
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 3.647
Έλαβαν:-
ΔΗΚΟ: 623 17.083
ΔΗ.ΣΥ.: 1.100 30.162
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 217 5.950
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ «ΑΝΟΔΟΣ» ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: 567 15.547
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΑΪΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: 538 14.752
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 602 16.507

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Φειδίας Διαμαντής. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΔΗΚΟ: 1
ΔΗ.ΣΥ.: 2
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ «ΑΝΟΔΟΣ» ΣΥΝΟΙΚ.ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: 1
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΑΪΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 25.989
Ψήφισαν: 24.167 92.989
Άκυρα ψηφοδέλτια: 1.067
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 23.100
Έλαβαν:-
Χριστοδουλίδης Γεώργιος (ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 9.827 42.541
Μούσκος Ανδρέας (Ανεξάρτητος): 7.922 34.294
Χριστοφίδης Χριστόφορος (Ανεξάρτητος): 5.351 23.165

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 25.989
Ψήφισαν: 24.168 92.9
Άκυρα ψηφοδέλτια: 1.172
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 22.996
Έλαβαν:-
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 9.199 40.003
ΔΗΚΟ: 4.245 18.460
ΔΗ.ΣΥ.: 7.504 32.632
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 2.048 8.906

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 9
ΔΗΚΟ: 4
ΔΗ.ΣΥ.: 7
Σ.Κ. ΕΔΕΚ 2

ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 3.255
Ψήφισαν: 3.071 94.347
Άκυρα ψηφοδέλτια: 56
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 3.015
Έλαβαν:-
Τράττου Ανδρέας (ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 1.289 42.753
Μούσκος Χριστόδουλος (Ανεξάρτητος): 367 12.172
Νικολάου Ευάγγελος (Ανεξάρτητος): 1.189 39.436
Ξιουρούππα Ανδρέας (Ανεξάρτητος): 170 5.638

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 3.255
Ψήφισαν: 3.071 94.347
Άκυρα ψηφοδέλτια: 122
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 2.949
Έλαβαν:-
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1.245 42.218
Σ.Κ.ΕΔΕΚ 569 19.295
ΣΥΝΔ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ «ΕΝΟΤΗΤΑ» 1.135 38.488

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Ανδρέας Τράττου. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 3
Σ.Κ.ΕΔΕΚ 1
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ «ΕΝΟΤΗΤΑ» 2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 2.622
Ψήφισαν: 2.458 93.745
Άκυρα ψηφοδέλτια: 106
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 2.352
Έλαβαν:-
Αθηαινίτης Κυριάκος (ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 894 38.010
Μελάς Ανδρέας (ΔΗ.ΚΟ): 402 17.092
Σάκκαλλου Κώστας (ΔΗ.ΣΥ.): 920 39.116
Κουμή Παναγιώτης (Σ.Κ.ΕΔΕΚ): 136 5.782

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 2.622
Ψήφισαν: 2.458 93.745
Άκυρα ψηφοδέλτια: 91
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 2.367
Έλαβαν:-
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 700 29.573
ΔΗΚΟ: 515 21.757
ΔΗ.ΣΥ.: 828 34.981
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 324 13.688

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Κώστας Σάκκαλλου. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2
ΔΗΚΟ: 1
ΔΗ.ΣΥ.: 2
Σ.Κ. ΕΔΕΚ 1

ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 834
Ψήφισαν: 723 86.690
Άκυρα ψηφοδέλτια: 11
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 712
Έλαβαν:-
Κορνιώτης Αντώνης (ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 129 18.118
Κωνσταντίνου Χριστάκης (Σ.Κ.ΕΔΕΚ): 244 34.270
Λύτρας Κώστας (Ανεξάρτητος): 165 23.174
Παπαλοϊζου Χριστάκης (Ανεξάρτητος): 174 24.438

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 834
Ψήφισαν: 723 86.690
Άκυρα ψηφοδέλτια: 16
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 707
Έλαβαν:-
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 155 21.924
ΔΗΚΟ: 192 27.157
ΔΗ.ΣΥ.: 156 22.065
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 204 28.854

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Χριστάκης Κωνσταντίνου. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1
ΔΗΚΟ: 2
ΔΗ.ΣΥ.: 1
Σ.Κ. ΕΔΕΚ 2

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 4.170
Ψήφισαν: 3.971 95.228
Άκυρα ψηφοδέλτια: 318
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 3.653
Έλαβαν:-
Βλίττη Νίκος (ΔΗ.ΣΥ.) 2.688 73.583
Γεωργαλλά Χρίστος Α. (Ανεξάρτητος): 965 26.417

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 4.170
Ψήφισαν: 3.971 95.22
Άκυρα ψηφοδέλτια: 117
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 3.854
Έλαβαν:-
ΔΗΚΟ: 1.016 26.362
ΔΗ.ΣΥ.: 2.117 54.930
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ: 721 18.708

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Νίκος Βλίττη. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΔΗΚΟ: 2
ΔΗ.ΣΥ.: 3
ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ 1

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 9.177
Ψήφισαν: 8.326 90.727
Άκυρα ψηφοδέλτια: 414
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 7.912
Έλαβαν:-
Αταλιώτης Ανδρέας (Ανεξάρτητος): 4.472 56.522
Κακογιάννης Χρύσανθος (Ανεξάρτητος): 2.600 32.861
Πολυκαρπίδης Αργύρης (Ανεξάρτητος): 138 1.744
Χαραλαμπίδης (Πολυνείκης) Ανδρέας (Ανεξ.): 702 8.873

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 9.177
Ψήφισαν: 8.324 90.705
Άκυρα ψηφοδέλτια: 409
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 7.915
Έλαβαν:-
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1.665 21.036
ΔΗΚΟ: 2.342 29.589
ΔΗ.ΣΥ.: 2.113 26.696
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 1.795 22.678

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Ανδρέας Αταλιώτης. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 3
ΔΗΚΟ: 4
ΔΗ.ΣΥ.: 4
Σ.Κ. ΕΔΕΚ 3

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Τελικά Αποτελέσματα
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 900
Ψήφισαν: 807 89.667
Άκυρα ψηφοδέλτια: 53
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 754
Έλαβαν:-
Κυριάκου Χρυσόστομος (ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 302 40.053
Παπαδόπουλος Γεώργιος (ΔΗ.ΣΥ.): 187 24.801
Τριμιθιώτης Νίκος (Σ.Κ.ΕΔΕΚ): 60 7.958
Σεραφείδης Παύλος (Ανεξάρτητος): 205 27.188

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ψήφοι Ποσοστά%
Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 900
Ψήφισαν: 807 89.667
Άκυρα ψηφοδέλτια: 34
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 773
Έλαβαν:-
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 267 34.541
ΔΗΚΟ: 219 28.331
ΔΗ.ΣΥ.: 184 23.803
Σ.Κ. ΕΔΕΚ: 103 13.325

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα Δήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Κυριάκου Χρυσόστομος. Η εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων κατά κόμμα είχε ως εξής:

ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2
ΔΗΚΟ: 2
ΔΗ.ΣΥ.: 1
Σ.Κ. ΕΔΕΚ 1