Αποτελέσματα πρόσληψης για τη θέση συνεργάτη στην Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων

Οι εξετάσεις διεξήχθηκαν στα πλαίσια της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων στις 23.6.2015 και τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ

 

A/Α Αρ. Υποψηφίου Βαθμολογία
Ελληνικά Αγγλικά Γενικές Γνώσεις Ηλεκτρ. Υπολογ. Συνολ. γραπτής εξέτασης Βαθμολογία μετά την αναγωγή
35 35 10 20 80%
1 ΕΚΔ3 29 31 10 20 90,00 72,00
2 ΕΚΔ9 31,3 30,5 9 13 83,80 67,04
3 ΕΚΔ13 30 28,5 8 13 79,50 63,60
4 ΕΚΔ4 26,3 29,5 7 13 75,80 60,64
5 ΕΚΔ14 25,3 28,5 8 13 74,80 59,84
6 ΕΚΔ6 26 25,5 8 13 72,50 58,00
7 ΕΚΔ8 28 23,5 7 13 71,50 57,20
8 ΕΚΔ1 31 24,5 8 7 70,50 56,40
9 ΕΚΔ11 29,7 19 8 13 69,70 55,76
10 ΕΚΔ10 25,7 22 7 13 67,70 54,16
11 ΕΚΔ5 31,7 25 6 0 62,70 50,16
12 ΕΚΔ7 30 22,5 7 0 59,50 47,60

Οι τέσσερεις πρώτοι υποψήφιοι κλήθηκαν  σε συνέντευξη και προσλήφθηκε ο/η πρώτος/η με την ακόλουθη σειρά κατάταξης:

Τελικά Αποτελέσματα Βαθμολογίας με τους 4 πρώτους υποψηφίους για τη θέση του Συνεργάτη της Επιτροπής των Κατεχόμενων Δήμων, μετά από την προφορική εξέταση

Α/Α Αρ.Υποψηφίου Τελική Βαθμολογία
100%
1 ΕΚΔ3 88,44
2 ΕΚΔ9 82,39
3 ΕΚΔ13 80,69
4 ΕΚΔ4 76,33

Ένωση Δήμων Κύπρου
14 Σεπτεμβρίου, 2015