Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για τη θέση ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για τη θέση ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022, βρίσκονται στο πιο κάτω σύνδεσμο:

Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη θέση ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 

Επεξήγηση: 

(Ι) Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει πετύχει βαθμολογία 50%.

(ΙΙ) Προσκλήθηκαν για προφορική συνέντευξη οι τρείς (3)  υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία στην γραπτή εξέταση.