Ατυχής κατάληξη των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

H Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων σε συνεδρία της που έγινε την Τρίτη 12 Απριλίου 2016, εξέτασε το θέμα της ατυχούς κατάληξης των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την εξέλιξη αυτή εκφράζει τη λύπη και την απογοήτευσή της, γιατί κατά τη δική της εκτίμηση υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από δυόμιση χρόνια.

Η Ένωση Δήμων σε αυτό το διάστημα κατέβαλε έντονες και ειλικρινείς προσπάθειες προς όλες τις κατευθύνσεις και κατέθεσε με σαφήνεια τις θέσεις της, επιδιώκοντας τον εκσυγχρονισμό και την πραγματική μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Είναι γι’ αυτό το λόγο που εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το μέλλον των Δήμων, οι πλείστοι των οποίων βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Εξ’ άλλου πέραν του οικονομικού είναι αναγκαία η εφαρμογή της συμπλεγματοποίησης και της γενικότερης βελτίωσης και ελέγχου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρχές που ήδη έγιναν αποδεκτές από όλους.

Η Ένωση Δήμων έχει κάθε λόγο να πιστεύει πως η όλη εργασία που έχει παραχθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα, μέσα από την οποία επετεύχθησαν σημαντικές συγκλίσεις από όλους τους εμπλεκομένους, μπορεί να αξιοποιηθεί από τη νέα Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές της 22ας Μαΐου 2016 και η οποία καλείται να θέσει ως άμεση προτεραιότητά της το επίμαχο αυτό ζήτημα, που αφορά την ίδια την επιβίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επίσης η ΄Ενωση Δήμων απευθυνόμενη και στο Υπουργείο Εσωτερικών παρακαλεί όπως αξιοποιηθεί το διάστημα που μεσολαβεί, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και διαβιβαστούν στη Βουλή συμπληρωμένα τα τρία νομοσχέδια της μεταρρύθμισης, για τελική εξέταση και ψήφιση τους από τη Βουλή πριν από τις θερινές διακοπές.  Αν υπάρξει οποιαδήποτε αργοπορία ή κωλυσιεργία κινδυνεύει να μείνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς μεταρρύθμιση με πολύ δυσάρεστες και άμεσες συνέπειες.  Για το σκοπό αυτό η ΄Ενωση Δήμων αποστέλλει ανάλογη επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Ένωση Δήμων Κύπρου
13 Απριλίου, 2016