Hμερίδα ενημέρωσης Δημοτικών Αρχών για την κινητή τηλεφωνία

Η Ένωση Δήμων Κύπρου, με στόχο την υπεύθυνη και επιστημονική ενημέρωση των Δημοτικών Αρχών, διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Δήμο Λεμεσού, την τέταρτη στη σειρά ημερίδα με θέμα «Κινητή τηλεφωνία: Σύγχρονες απαιτήσεις και προβληματισμοί. Ο ρόλος των Τοπικών Αρχών», την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2009 στη Λεμεσό. Προηγήθηκαν άλλες τρεις ημερίδες, στη Λευκωσία, την Πάφο και τη Λάρνακα.

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν ο Δρ Στέλιος Χειμώνας, Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ο δρ Στέλιος Χριστοφίδης, Ανώτερος Ιατροφυσικός Υπουργείου Υγείας, ο κ. Αντρέας Ασσιώτης, Έπαρχος Κερύνειας, Προϊστάμενος για Πολεοδομικά Θέματα, Υπουργείο Εσωτερικών και ο δρ Κώστας Παπασταύρος, Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Οι ομιλητές ανέπτυξαν θέματα που αφορούν την τεχνολογία των κεραιών και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, τις μεθόδους μέτρησης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ) και τις πιθανές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, καθώς και θέματα που αφορούν την αδειοδότηση των κεραιών. Έκαναν επίσης αναφορές στη χρήση των κινητών τηλεφώνων, η οποία, αν γίνεται χωρίς μέτρο, μπορεί να έχει συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, σε αντίθεση με τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, των οποίων οι εκπομπές ελέγχονται.

Οι κύριοι Χειμώνας, Χριστοφίδης και Ασσιώτης, έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στις αρμοδιότητες των Υπουργείων τους, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη για τον έλεγχο της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ανήκει στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, για τον καθορισμό των εθνικών ορίων έκθεσης στο Υπουργείο Υγείας, για τον πολεοδομικό και οικοδομικό έλεγχο στις Πολεοδομικές και Οικοδομικές Αρχές αντίστοιχα. Ο δρ Παπασταύρος, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στις διεθνείς πρακτικές αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων που προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Δήμαρχος Λεμεσού κύριος Ανδρέας Χρίστου.

Τις ομιλίες ακολούθησε συζήτηση και απαντήθηκαν ερωτήματα των παρευρισκομένων εκπροσώπων των Δημοτικών Αρχών, στη βάση επιστημονικών και τεκμηριωμένων μελετών, σε μια προσπάθεια απάμβλυνσης των ανησυχιών των πολιτών για τη λειτουργία των κεραιών, μέσα από τη σωστή ενημέρωση.

Σεμινάριο για το Πρόγραμμα Υποβοήθησης Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης (ECAP)

Το Πρόγραμμα Υποβοήθησης Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης (ECAP), το οποίο υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2007, παρέχει ένα πλαίσιο προκειμένου να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να ελαχιστοποιηθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των δραστηριοτήτων τους.

Σχεδιάζονται δράσεις για:

  • Καλύτερη ρύθμιση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους της συμμόρφωσης στις ΜΜΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει όλη την κοινοτική νομοθεσία προκειμένου να διαπιστώσει πού μπορεί να μειώσει τα περιττά έξοδα ή το διοικητικό βάρος. Συνεργάζεται επίσης με φορείς υλοποίησης και καταβάλλει προσπάθειες για τη στενότερη συνεργασία με τον κλάδο των ΜΜΕ κατά τη χάραξη νέων πολιτικών.
  • Ανάπτυξη πιο προσβάσιμων εξατομικευμένων σχεδίων περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα ενσωματώνουν τους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες των ΜΜΕ με συνεκτικό και οικονομικό τρόπο.
  • Εστιασμένη χρηματοοικονομική βοήθεια για την προώθηση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών δημόσιων φορέων ή δικτύων επιχειρηματικής υποστήριξης, με στόχο την αειφόρο παραγωγή στις ΜΜΕ.
  • Οικοδόμηση τοπικής περιβαλλοντικής τεχνογνωσίας, ώστε οι ΜΜΕ να ξεπεράσουν την έλλειψη τεχνογνωσίας σε εταιρικό επίπεδο.
  • Βελτιωμένη επικοινωνία και στοχευμένη πληροφόρηση. Ο δικτυακός τόπος του ECAP βρίσκεται ήδη online, ενώ σχεδιάζεται και μια σειρά από άλλα εργαλεία πληροφόρησης.

Στα πλαίσια του προγράμματος, θα οργανωθεί στην Κύπρο τον Νοέμβριο ενημερωτικό σεμινάριο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.rso.it/ecap/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=8 καθώς και στο κείμενο που ακολουθεί (στα αγγλικά):

Ιn 2009, the European Commission – DG Environment continues to organise capacity building seminars in support of the Environmental Compliance Assistance Programme for SMEs (ECAP, http://ec.europa.eu/environment/sme/).

The ECAP seminars are the first step in establishing contact with and between local authorities, Chambers of Commerce, Enterprise Europe Network contact points, SMEs support organisations, NGOs and other stakeholders who provide or will provide further environmental training or advice to SMEs.

The seminars will promote the exchange of information and experiences on the ECAP programme, environmental legislation, funding at EU level and best practices related to improving SMEs’ environmental performance.

The ECAP capacity building seminars will be organised in Autumn 2009 in:

Austria, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Finland, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Slovenia and Slovak Republic.

RSO S.p.A. and Eco-conseil Enterprise are in charge for the realization of this second series of seminars with the aim to build a network of European/National/Local environmental experts for SMEs and to implement some communication/information initiatives with the aim to raise awareness about environmental problems and legislation among SMEs.

In order to provide you the seminar details, you can use this link
For the registration please fill in the online form at the following link
For any further information please see the following link

Πατήστε εδώ για περισσότοερες πληροφορίες.

Πρόσκληση σε κοινή Αντικατοχική εκδήλωση

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου σας προσκαλούν σε κοινή Αντικατοχική εκδήλωση όλων των Κατεχόμενων Δήμων που διοργανώνουν την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, 2009 και ώρα 7.30 μ. μ.
στο Πολιτιστικό κέντρο της Ιεράς Μονής Κύκκου “ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ” στη Λευκωσία.

Κύριος ομιλητής:
A.Ε. Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Μάριος Καρογιάν.

Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα και δεξίωση.

26η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 στη Λευκωσία η 26η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Στη Συνέλευση παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια ο Υφυπουργός παρά των Προέδρω κ. Τίτος Χριστοφίδης, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης και εκ μέρους του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Ιωάννης Κουράκης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας κ. Μάριος Καρογιάν, Αρχηγοί και Εκπρόσωποι κομμάτων, Υπουργοί, Βουλευτές και ανώτατοι αξιωματούχοι του Κράτους.

Αντικατοχική εκδήλωση των εννέα Κατεχομένων Δήμων

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η αντικατοχική εκδήλωση των εννέα Κατεχομένων Δήμων με αφορμή τη συμπλήρωση 26 χρόνων από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Μάριος Καρογιάν.

Στην εκδήλωση παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου και Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Αλέξης Γαλανός, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Γρηγόρης Νιώτης και εκ μέρους της Ένωσης Δήμων Κύπρου η Δήμαρχος Λευκωσίας κα. Ελένη Μαύρου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναγνώσθηκε ψήφισμα από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου και Δήμαρχο Μόρφου κ. Χαράλαμπο Πίττα, το οποίο και εγκρίθηκε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ