Δεύτερη συνάντηση Ημικατεχόμενων Δήμων και Υπουργείου Εξωτερικών

Σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης μεταξύ της Επιτροπής Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων και του Υπουργού Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου, ακολούθησε συνάντηση της Επιτροπής σήμερα, Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019, με λειτουργούς του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η συζήτηση εστίασε σε τεχνικά ζητήματα που απασχολούν τους Ημικατεχόμενους Δήμους, όπως περιβαλλοντικά θέματα καθώς και θέματα αστικής ανάπτυξης της Νεκρής Ζώνης. Οι λειτουργοί του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν ενδελεχώς τους Δήμαρχους για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται όσον αφορά τα πιο πάνω θέματα και εξετάστηκαν πρακτικά μέτρα για την προώθηση των διαδικασιών.
Έγινε επίσης ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για το θέμα της παραμονής της ειρηνευτικής δύναμης στο νησί μας, ένα θέμα που επίσης επηρεάζει άμεσα τους εν λόγω Δήμους και αποφασίστηκαν συντοσνισμένες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.