Δήλωση του Προέδρου της Ενωσης Δήμων Κύπρου, Δημάρχου Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου, με θέμα το αίτημα για ουσιαστική αύξηση της κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους.

Δήλωση του Προέδρου της Ενωσης Δήμων Κύπρου, Δημάρχου Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου, στη δημοσιογραφική διάσκεψη που δόθηκε την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία της Ενωσης Δήμων στη Λευκωσία με θέμα το αίτημα για ουσιαστική αύξηση της κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους.

1. Σκοπός της σημερινής δημοσιογραφικής διάσκεψης, που γίνεται μετά από ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ενωσης μας, η οποία εξέτασε στην τελευταία συνεδρία της προχθές Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008, την πορεία του αιτήματος μας για αύξηση της Κρατικής Χορηγίας προς τους Δήμους, είναι να ενημερώσει υπεύθυνα την κοινή γνώμη για τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε στο θέμα αυτό.

2. Καταρχήν θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο ιστορικό για το θέμα. Δεν θα πάμε πολύ πίσω, σημειώνουμε όμως ότι αμέσως μετά την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου, τον Ιανουάριο του 2007, και την Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ενωσης Δήμων που έγινε τον Φεβρουάριο οπότε ανέλαβε ο νέος Πρόεδρος και η νέα Εκτελεστική Επιτροπή της Ενωσης Δήμων, κρίναμε ότι θα έπρεπε να απευθυνθούμε προς την Κυβέρνηση και να θέσουμε επιτακτικά την ανάγκη για ουσιαστική αύξηση της Κρατικής Χορηγίας προς τους Δήμους. Απευθυνθήκαμε, λοιπόν, τόσο προς τον τότε Υπουργό Εσωτερικών όσο και τον Υπουργό Οικονομικών αλλά και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

3. Η πρώτη επίσημη συνάντησή μας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2007 και σ’ αυτή θέσαμε την ανάγκη για ουσιαστική αύξηση της τακτικής χορηγίας προς τους Δήμους σε ποσοστό 4% των ετήσιων κρατικών φορολογικών εσόδων, όπως εξάλλου ήταν και η προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δυστυχώς δεν είχαμε την αναμενόμενη ανταπόκριση.

4. Γι αυτό, στις 13 Σεπτεμβρίου 2007 απευθυνθήκαμε με νέα επιστολή μας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ζητήσαμε ξανά όπως υπάρξει αλλαγή στη θέση της Κυβέρνησης σε ότι αφορά το θέμα της Κρατικής Χορηγίας, όπως αυτή παρουσιάζετο το τελευταίο διάστημα με διάφορες ευκαιρίες.

5. Συγκεκριμένα άρχισε να γίνεται λόγος από πλευράς της Κυβέρνησης για αποσύνδεση του ποσοστού της χορηγίας από τα έσοδα του Κράτους, ενώ στους υπολογισμούς της χορηγίας από την πλευρά της Κυβέρνησης άρχισε να συνυπολογίζεται και η συνεισφορά του Κράτους στα πολεοδομικά έργα, προσέγγιση πρωτοφανής για τις τοπικές αρχές που δημιουργούσε πολύ εσφαλμένες εντυπώσεις για τα πραγματικά δεδομένα και ποσά που αφορούσαν τη χορηγία.

6. Επιπλέον, η προεκλογική δέσμευση του Προέδρου – στο προεκλογικό του πρόγραμμα του 2003 αναφερόταν ρητά ότι το ποσοστό της χορηγίας θα αυξηθεί σε 4% κατά τα δύο πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του – άρχισε να παρουσιάζεται από πλευράς Κυβέρνησης ότι εγκαταλείπεται με διάφορες δικαιολογίες, εγκαταλείφθηκε μάλιστα και η μεταγενέστερη υπόσχεση να εφαρμοστεί με το τέλος της πενταετίας 2003-2008.

7. Δυστυχώς δεν πήραμε απάντηση στην προαναφερθείσα και με ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου 2007 επιστολή μας προς τον Πρόεδρο, γι’ αυτό ζητήσαμε και είδαμε ξεχωριστά τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, στις 7 και 10 Δεκεμβρίου 2007, αντίστοιχα, προς τους οποίους θέσαμε επιτακτικά και πάλι το σοβαρό αυτό θέμα.

8. Επειδή, δε, στη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών τέθηκαν ξανά εκ μέρους του Υπουργείου κάποια σημεία που αφορούσαν τα μέχρι τώρα συμφωνηθέντα μεταξύ ‘Ενωσης Δήμων και Κυβέρνησης, ενημερώσαμε υπεύθυνα τον Υπουργό για τη συμφωνία που υφίστατο μεταξύ ‘Ενωσης Δήμων και Κυβέρνησης σε ότι αφορά τη σύνδεση της χορηγίας με τα έσοδα του Κράτους, όπως και το τί περιλαμβάνει αυτό το ποσοστό.

9. Ακολούθως αποστείλαμε στις 12.12.07 και σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών με τα ανάλογα έγγραφα, την οποία κοινοποιήσαμε και στον Υπουργό Εσωτερικών.

10. Μετά τις συναντήσεις μας με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εσωτερικών, απευθυνθήκαμε εκ νέου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αποστέλλοντας του νέα επιστολή, στις 13 Δεκεμβρίου 2007, ζητώντας νέα συνάντηση για το ζωτικό αυτό θέμα για τους Δήμους, διαβιβάζοντας του ταυτόχρονα και την προαναφερθείσα επεξηγηματική επιστολή που αποστείλαμε στους δύο Υπουργούς και επαναλαμβάνοντας το αίτημα μας για πλήρη διασάφηση των θέσεων της Κυβέρνησης, τόσο των αρχών επί των οποίων στηρίζεται η χορηγία προς του Δήμους, όσο και του ύψους της.

11. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με απαντητική επιστολή του ημερ. 27.12.07 εκφράζει θέσεις, απόψεις και επιχειρήματα τα οποία μας βρίσκουν να διαφωνούμε πλήρως, αφού μεταξύ άλλων ουσιαστικά καταργείται μονομερώς η συμφωνία μεταξύ Ενωσης Δήμων και Κυβέρνησης για σύνδεση της Κρατικής Χορηγίας προς τους Δήμους με τα έσοδα του Κράτους.

12. Θεωρούμε ότι το Κράτος υποχρεούται να στηρίξει επαρκώς την τοπική αυτοδιοίκηση και ευελπιστούμε ότι οι θέσεις αυτές του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης θα αναθεωρηθούν, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικά μεγάλη οικονομική ανάγκη που έχουν οι Δήμοι και το γεγονός ότι δικαιούνται να έχουν μερίδιο από τα έσοδατου Κράτους, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες τους, στις νέες υποχρεώσεις που συνεχώς επωμίζονται μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή νέων νομοθεσιών, αλλά και στις αυξημένες προσδοκίες και απαιτήσεις των δημοτών.

13. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε την αποσύνδεση της κρατικής χορηγίας από τα έσοδα του Κράτους, ούτε συνυπολογισμό στην κρατική χορηγία των αναπτυξιακών έργων. Μια τέτοια εξέλιξη ισοδυναμεί με οπισθοδρόμηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και υποβάθμιση των Δήμων. Είναι ξεκάθαρα ένα μέτρο που πλήττει την αυτοτέλεια των Δήμων. Τουναντίον, εκείνο που αναμένουμε, πέραν από την επιβεβαίωση αυτής της σύνδεσης είναι η ουσιαστική και ταχεία αύξηση του ποσοστού, όπως εξάλλου υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο εκλογικό του πρόγραμμα από το 2003.

14. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ενωσης αποφάσισε ότι λόγω της σοβαρότητας του θέματος, αυτό θα εξεταστεί και από Γενική Συνέλευση της Ενωσης, υπό το φως και των όποιων εξελίξεων σημειωθούν στην επόμενη εβδομάδα.

Ανδρέας Χρίστου

Πρόεδρος
Ένωσης Δήμων Κύπρου