Δημιουργία παραλιών πολυτελείας από κάποιους Δήμους

Αναφορικά με το θέμα που απασχολεί τις τελευταίες μέρες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τη δημιουργία παραλιών πολυτελείας από κάποιους Δήμους, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων στην τελευταία συνεδρία της εξέτασε το θέμα αυτό για το οποίο δηλώνει ότι εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, η οποία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρά ταύτα η θέση της Ένωσης Δήμων είναι ότι οι παραλίες αποτελούν εθνικόν πλούτο για την Κύπρο, είναι για δημόσια χρήση από όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και γενικά για όλους τους περιηγητές που τις επισκέπτονται, σύμφωνα και με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας που πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά.

Ένωση Δήμων Κύπρου
8 Αυγούστου, 2016