Δωρεάν μεταφορά μαθητών των σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης των αστικών περιοχών, που καλύπτει όλους τους Δήμους πλην των Δήμων Αθηένου, Πόλης Χρυσοχούς και Λευκάρων.

Η Ένωση Δήμων χαιρετίζει την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την επέκταση του μέτρου για τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών των σχολείων της Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης στις αστικές περιοχές της Κύπρου, το οποίο θεωρεί ως ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω επέκταση του θεσμού των δημόσιων συγκοινωνιών και για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στον τόπο μας, με όλα τα συνεπαγόμενα οφέλη που θα προκύψουν από το μέτρο αυτό.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων στην τελευταία συνεδρία της αποδέχτηκε παράκληση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, για συνδρομή των Δήμων στο έργο της χαρτογράφησης των στάσεων επιβίβασης και αποβίβασης των μαθητών και της τοποθέτησης των σχετικών σημάνσεων – πινακίδων. Ο Πρόεδρος της Ένωσης με επιστολή του προς τους Δημάρχους των επηρεαζόμενων Δήμων, παρακάλεσε όπως παρασχεθεί κάθε δυνατή και πρακτική βοήθεια η οποία απαιτείται για υλοποίηση της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008