Εκδήλωση Έναρξης του Έργου «Ενδυναμώνοντας Τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο»

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υποστήριξη του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης για την Καλή Διακυβέρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, προχωρεί στην υλοποίηση του έργου «Ενδυναμώνοντας Τη Μεταρρύθμιση Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο». Η εναρκτήρια τελετή έγινε την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 στο αμφιθέατρο «Θεόφιλος Γεωργιάδης» του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, στη Λευκωσία.

Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου  τόνισε πως ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Ένωσης Δήμων Κύπρου  ήταν πάντοτε η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας των Τοπικών Αρχών στην Κύπρο με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητα της ζωής των πολιτών. Επεσήμανε δε, πως από το 2015, με τη συνεργασία του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης για την Καλή Διακυβέρνηση του ΣτΕ, υλοποιήθηκαν έργα τα οποία αφορούσαν στις Διαδημοτικές Συνεργασίες και στην Ανάλυση Αναγκών Κατάρτισης της Τ.Α. της Κύπρου. Αποτέλεσμα ήταν η  «Εθνική Στρατηγική Κατάρτιση και Ενδυνάμωση των ικανοτήτων της Τ.Α. της Κύπρου»,  που υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, και καθόριζε τα βήματα και τις διαδικασίες για την  αναβάθμιση των ικανοτήτων των στελεχών των Τοπικών Αρχών.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων επεσήμανε περαιτέρω ότι σήμερα η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών των Τοπικών Αρχών  δεν μπορεί να απουσιάζει, τη στιγμή που η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο βρίσκεται εν μέσω διαδικασιών μετάβασης σε ένα νέο πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι το 2020, στο πλαίσιο της ετοιμασίας του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατατέθηκε εισήγηση στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο προχώρησε σε αίτημα και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση για την υλοποίησή του.

 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
18 Ιανουαρίου 2022