Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017 στις 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία, η Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων, κατά την οποία θα εκλεγεί ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης και τα δέκα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για την περίοδο 2017-2021.  Δικαίωμα ψήφου έχουν 92 Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι που συμμετέχουν ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των Δήμων στη Γενική Συνέλευση.