Έναρξη Διαβούλευσης του Νομοσχεδίου για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Η Ένωση Δήμων χαιρετίζει τη σημερινή έναρξη της εξέτασης του Νομοσχεδίου του περί Δήμων Νόμου για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, κ. Ανδρέας Βύρας, παρέστη στη σημαντική αυτή συνεδρία και σε τοποθέτησή του ανέφερε ότι η Μεταρρύθμιση είναι αναγκαία, ώστε να μπορέσουν οι Τοπικές Αρχές να καταστούν πραγματικές Αυτοδιοικήσεις και να λειτουργήσει με ουσιαστικό τρόπο η τοπική δημοκρατία.

Η Ένωση Δήμων εκφράζει την ικανοποίησή της για το θετικό κλίμα που επικράτησε στη σημερινή συνεδρία, τόσον από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, όσον και από τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος ήταν επίσης παρών και παρουσίασε τις βασικές αρχές που περιλαμβάνει το Νομοσχέδιο.

Με τις τοποθετήσεις τους, οι συμμετέχοντες επέδειξαν διάθεση για εποικοδομητική και αποτελεσματική συζήτηση, η οποία ευελπιστούμε ότι θα καρποφορήσει εντός των λογικών χρονοδιαγραμμάτων που έθεσε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η Ένωση Δήμων δηλώνει την ετοιμότητά της να συνδράμει με εισηγήσεις και θέσεις στην εξέταση του εν λόγω νομοσχεδίου, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους ευρύτερα.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020