Ενημερωτική ημερίδα αναφορικά με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, που αφορά στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ενημερώνει ότι αύριο, Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022 και ώρα 15.00 στο Δημοτικό θέατρο Λατσιών θα πραγματοποιηθεί Ενημερωτική Ημερίδα αναφορικά με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, που αφορά τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία διοργανώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις ζωντανά, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο, μέσω του λογισμικού Microsoft Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a60135e5563094edaaa275b3ca3c99068%40thread.tacv2/1651576584210?context=%7b%22Tid%22%3a%22d41e3706-8c21-4102-acf9-e50600fcbef4%22%2c%22Oid%22%3a%226cd642b2-4326-4a84-83e4-4550787e8c7b%22%7d

Σημειώνεται ότι δεν θα μεταδοθεί η συζήτηση που θα ακολουθήσει. Η Ημερίδα είναι κλειστή για το κοινό.

Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας, ΕΔΩ.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
3 Μαΐου 2022