Επιστημονικής Ημερίδα: «Η Κύπρος στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης»

«Η Κύπρος στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης» είναι το θέμα της επιστημονικής Ημερίδας που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Διεπιστημονικών Σπουδών Περιβάλλοντος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011, στην αίθουσα της Δημοσιογραφικής Εστίας.

Η Ημερίδα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και απευθύνετο  ιδίως σε δημόσιους λειτουργούς, αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, το δικαστικό σώμα, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητος, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικούς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, στελέχη του ιδιωτικού τομέα κ.λπ..  Η παρακολούθηση της ημερίδας ήταν ελεύθερη.

Στην Ημερίδα εξετάστηκαν επί μέρους προβλήματα που γεννώνται από την ανάγκη άμεσης προσαρμογής της Κύπρου στις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Δίκαιο. Στην ημερίδα εκτέθηκαν οι γενικές αρχές της συστημικής μεθοδολογικής προσέγγισης των προβλημάτων βιωσιμότητας και αντιμετωπίστηκαν ειδικότερα θέματα που αφορούν τη βιώσιμη χωροταξία και πολεοδομία, τη διαχείριση ακτών και φυσικού περιβάλλοντος, τον τουρισμό, την προστασία των δασών και της βιοποικιλότητος, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη χωροθέτηση των αναγκαίων υποδομών κ.λπ.

Το Ινστιτούτο, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην προσέγγιση των προβλημάτων αυτών με βάση τη συστημική μεθοδολογία και τις επιστήμες του Περιβάλλοντος και της Βιωσιμότητας, επιθυμεί να συνδράμει την Κύπρο στην προσπάθεια αυτή τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όσο και στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην  Ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ο Εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Αν. Διευθυντής κ. Χαράλαμπος Χατζηπάκκος, και ο Πρόεδρος Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Ανδρέας Χρίστου.

Εισηγήσεις έκαναν οι:

  • Μαρία Καραμανώφ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεπιστημονικών Σπουδών Περιβάλλοντος, Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, Σύμβουλος Επικρατείας: «Σύγχρονα προβλήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανάγκη για νέα μεθοδολογική προσέγγιση».
  • Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος, Εθνικός Εμπειρογνώμων Οικο-καινοτομίας στον ΟΟΣΑ: «Ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) για την υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα».
  • Ιωσήφ Στεφάνου, Ομ. Καθηγητής Χωροταξίας Πολεοδομίας του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου: «Ο ρόλος της προστασίας της φυσιογνωμίας ενός τόπου στην αειφορία του».
  • Κυριάκος Γεωργίου, Αν. Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης: «Η πορεία της οργάνωσης του Δικτύου NATURA 2000 στην Κύπρο και η συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη».
  • Χάρης Κοκκώσης, Καθηγητής Πολεοδομίας-Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: «Η ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών: μια σύγχρονη προσέγγιση».

Την Ημερίδα συντόνισε ο Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Κώστας Κουννάς, Διευθυντής του εργαστηρίου Θεωρητικής Φυσικής της «Ecole Normale Superieure» Παρισίων.

Ακολούθησαν  παρεμβάσεις, ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση.