Επιστολές Προέδρου της Ένωσης Δήμων για προώθηση της Μεταρρύθμισης της Τ.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων Κύπρου στην τελευταία συνεδρία της (τηλεδιάσκεψη) συζήτησε το θέμα του Νομοσχεδίου του περί Δήμων Νόμου για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποφάσισε όπως ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων αποστείλει δύο επιστολές, προς τον Πρόεδρο της Βουλής και την Πρόεδρον και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, καθώς και προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με τις οποίες να επαναβεβαιώνει τις θέσεις της για την προώθηση της Μεταρρύθμισης της Τ.Α.

Οι δύο επιστολές επισυνάπτονται πιο κάτω: