Εξαγγελία Κυβερνητικής πρότασης για την κατάργηση του δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας

Είναι με έκπληξη που πληροφορηθήκαμε χθες τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών για την εξαγγελία της Κυβερνητικής πρότασης για την κατάργηση του δημοτικού τέλους και τη μείωση του ποσοστού της φορολογίας της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Το δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας καθιερώθηκε από πολύ παλιά ως το βασικό έσοδο των Δήμων το οποίο συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση και ανάπτυξη των υποδομών τους.

Η μονόπλευρη απόφαση της Κυβέρνησης, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση με την Ένωση Δήμων, για την κατάργηση του εν λόγω τέλους παραβιάζει τις αρχές της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των Τοπικών αρχών οι οποίες κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Χάρτα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οποίες το Κράτος οφείλει να προστατεύει και να ενισχύει, αφού έχει υπογράψει τη Χάρτα.

Με τα σημερινά δεδομένα, η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι επιτακτική και άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική επιβίωση του σημερινού και μελλοντικού σχήματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναμένουμε ότι η Κυβέρνηση και η νέα Βουλή θα επιληφθούν αμέσως του θέματος της Μεταρρύθμισης, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψην ότι η προηγούμενη Βουλή, η Κυβέρνηση και η Ένωση Δήμων είχαν σχεδόν συμφωνήσει τα βασικά σημεία και απέμενε να προχωρήσει η διευθέτηση της οικονομικής πτυχής, η οποία συμπεριλάμβανε την είσπραξη της φορολογίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με βάση τα δεδομένα που ήταν γνωστά πριν τη χθεσινή εξαγγελία της Κυβέρνησης.

Αναμένουμε ότι η Κυβέρνηση μετά την χθεσινή εξαγγελία της, θα πρέπει να προχωρήσει στην εξεύρεση των οικονομικών πόρων που θα υπολείπονται της πρότασης της η οποία υποβλήθηκε τόσον προς την Ένωση Δήμων, όσον και με τον πιο επίσημο τρόπο με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών στη Βουλή.  Επίσης αναμένουμεν ότι η Κυβέρνηση θα προτείνει και θα εντάξει τα αναμενόμενα έσοδα στα νομοσχέδια για τη συμπλήρωση της οικονομικής πτυχής της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ένωση Δήμων Κύπρου
2 Ιουνίου, 2016