Έξι νέοι Δήμοι στην Κύπρο

Η σύσταση και λειτουργία των Δήμων στην Κύπρο διέπεται από τον περί Δήμων Νόμο, που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 1985 (Ν. 111/85).

Μια σημαντική πρόνοια του νόμου αυτού είναι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε κοινότητα ή σύμπλεγμα κοινοτήτων που έχουν πληθυσμό πέραν των 5000 κατοίκων, μεταξύ των εγγεγραμμένων εκλογέων των περιοχών αυτών, για να εξακριβωθεί η επιθυμία τους ως προς την ανακήρυξη της περιοχής τους σε Δήμο (Άρθρο 4).

Αν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι υπέρ της ανακήρυξης μιας περιοχής σε Δήμο, τότε το Υπουργικό Συμβούλιο κηρύσσει την εν λόγω περιοχή σε Δήμο, με σχετικό διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και αρχίζει άμεσα η εφαρμογή των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου στο νεοσύστατο αυτό Δήμο. Το πιο πάνω άρθρο τροποποιήθηκε το 1992 για να δοθεί η ευχέρεια και εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να διατάσσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και σε κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων που έχουν πληθυσμό κάτω από 5000 κατοίκους, εφόσον ικανοποιηθεί ότι κάποια περιοχή έχει την οικονομική δυνατότητα να λειτουργεί αποτελεσματικά και ικανοποιητικά ως Δήμος.

Είναι στη βάση των πιο πάνω προνοιών του Νόμου που διεξήχθησαν τον παρελθόντα Ιούλιο δημοψηφίσματα και ανακηρύχθηκαν οι έξι νέοι Δήμοι: Ύψωνα, Λειβαδιών, Γερίου, Σωτήρας, Τσερίου και Δρομολαξιάς-Μενεού. Με Διατάγματα του Υπουργού Εσωτερικών, οι νέοι Δήμοι συστάθηκαν και επίσημα στις 21 Οκτωβρίου του 2011 και έτσι ο αριθμός των Δήμων στην Κύπρο έχει πλέον αυξηθεί στους 39.