ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πέμπτη 12 Μαΐου 2011
Ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel, Λεμεσός

Η Ένωση Δήμων Κύπρου διοργανώνει την πιο πάνω ημερίδα, η οποία αναμένεται να αποτελέσει το έναυσμα για την δημιουργία του Ενιαίου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς/οργανισμούς να ενημερωθούν για τα πολλαπλά οφέλη του συστήματος, τη στρατηγική και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και εμπειρίες από την εφαρμογή παρόμοιων συστημάτων σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ημερίδα θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου κ. Νεοκλής Συλικώτης, ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου κ. Ανδρέας Χρίστου και ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας για Νέες Τεχνολογίες κ. Παντελής Τζωρτζάκης.