Κοινά τα προβλήματα και τα αιτήματα των ακριτικών και ημικατεχόμενων Δήμων

Η Επιτροπή Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων συνήλθε την Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018, σε συνεδρία κατά την οποία συζητήθηκε σειρά θεμάτων που αφορούν τους Δήμους αυτούς λόγω της ιδιαιτερότητάς τους.

Η Επιτροπή αποφάσισε να απευθυνθεί στον Υπουργό Εσωτερικών για το θέμα της επαναφοράς Σχεδίου Αναζωογόνησης και Αναβίωσης Ακριτικών περιοχών και πιο συγκεκριμένα ένα σχέδιο στεγαστικού χαρακτήρα για νεαρά ζευγάρια και επιδιόρθωσης υφιστάμενων κατοικιών, αφού όπως παρατηρήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, οι ακριτικοί δήμοι γερνούν και ερημώνονται ειδικά στις περιοχές που συνορεύουν με την Νεκρή Ζώνη.

Επίσης, η Επιτροπή υπενθυμίζει το αίτημα της για δημιουργία Πράσινων Σημείων στους Δήμους αυτούς, καθώς το πρόβλημα με τα απορρίμματα εντός της Νεκρής Ζώνης είναι ανεξέλεγκτο.

Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της διάνοιξης οδοφραγμάτων ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και καλεί την Κυβέρνηση να ασκήσει όλες της τις πιέσεις για επίσπευση του ανοίγματος του δρόμου Αγλαντζιάς – Πυρΐου – Αθηένου, όπως επίσης και των οδοφραγμάτων της Πύλης Πάφου και της Πύλης Αμμοχώστου (Ορφέας) στη Λευκωσία.

Τέλος, η Επιτροπή εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της για την πιθανή αποχώριση της UNFICYP πριν την εξεύρεση λύσης του κυπριακού. Όπως σημειώθηκε, για τους ακριτικούς δήμους η παρουσία του ΟΗΕ παρέχει ασφάλεια και ρυθμίζει διάφορα καθημερινά θέματα όπως είναι π.χ. η χρήση της Νεκρής Ζώνης για γεωργικούς σκοπούς.

 

Επιτροπή Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων

Ένωση Δήμων Κύπρου