Κινητοποίηση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σωμάτων στα οποία συμμετέχει η Ένωση Δήμων Κύπρου για το θέμα της Αμμοχώστου

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ήγειρε το φλέγον θέμα των παράνομων προκλητικών τουρκικών ενεργειών στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου με επιστολές της προς τους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους οποίους συμμετέχει.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, κ. Ανδρέας Βύρας, απέστειλε επιστολές του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε., το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR), τη Συνέλευση Περιφερειών της Ευρώπης (AER), το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (AEBR), το Φόρουμ Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κοινοπολιτείας (CLGF) και το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.

Η Ένωση Δήμων με τις επιστολές της επεξηγεί συνοπτικά την κατάσταση, επικαλούμενη τόσον τα νομικά επιχειρήματα που απορρέουν από τα σχετικά Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, όσον και το ανθρωπιστικό σκέλος του προβλήματος, καθώς επίσης και τις πολιτικές προεκτάσεις και κινδύνους που ενέχουν οι εν λόγω παράνομες ενέργειες.

Με τις εν λόγω επιστολές, καλούνται οι Πρόεδροι και οι Γραμματείες των πιο πάνω Σωμάτων να συνταχθούν με τον Δήμο Αμμοχώστου, στηρίζοντάς τον στις προσπάθειές του για αποκατάσταση της κατάφωρης αυτής αδικίας που συντελείται σε βάρος των δημοτών του και να ενημερώσουν όλα τα μέλη τους και να εκδώσουν Ψηφίσματα και Ανακοινώσεις εκφράζοντας τη στήριξη του Σώματος στην νομιμότητα, όπως αυτή προνοείται στα πιο πάνω σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και καλώντας για άμεσο τερματισμό όλων των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στην Αμμόχωστο.

Τέλος, η Ένωση Δήμων σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι πιο πάνω Οργανισμοί ανταποκρίθηκαν άμεσα, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση και την ετοιμότητά τους να συνδράμουν στη διπλωματική κινητοποίηση για αλληλεγγύη και συμπαράσταση στο ζήτημα της Αμμοχώστου. Από τη μεριά της, η Ένωση Δήμων διαβεβαίωσε ότι παραμένει στη διάθεσή τους για περαιτέρω συντονισμό επί του θέματος.

Ένωση Δήμων Κύπρου
15 Οκτωβρίου, 2020