Κύπριος Πρέσβης του Συμφώνου των Δημάρχων ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου κ. Κυριάκος Χατζηττοφής

Οι ηγέτες των τοπικών και περιφερειακών αρχών γίνονται οι νέοι πρέσβεις της δράσης της ΕΕ για το κλίμα

Οι ηγέτες των τοπικών και περιφερειακών αρχών από όλη την Ευρώπη επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να αντιμετωπίσουν την αλλαγή του κλίματος και να καταστούν πρεσβευτές του Συμφώνου των Δημάρχων. Πρέσβης για το Σύμφωνο των Δημάρχων και ο κύπριος Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου κ Κυριάκος Χατζηττοφής
Το Σύμφωνο των Δημάρχων ξεκίνησε το 2008 και εθελοντικά δεσμεύει τις πόλεις και τις περιφέρειες να ανταποκριθούν και να υπερβούν τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια της ΕΕ που σήμερα ορίζονται στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% από τα επίπεδα του 1990, στην επίτευξη του 20% της ενέργειας της ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης έως το 2020. Έως σήμερα, περισσότερες από 6.700 αρχές — που αντιπροσωπεύουν πάνω από 200 εκατομμύρια άτομα — έχουν υπογράψει. Οι σημερινοί πρέσβεις θα δουν τα μέλη της ΕτΠ – τη συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ – να ενθαρρύνουν περισσότερες πόλεις και περιφέρειες να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο.
Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Markku Markkula, δήλωσε ότι «στις συνομιλίες του Παρισιού το προηγούμενο έτος για την κλιματική αλλαγή αναγνωρίστηκε ρητά ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να συνεργάζονται στενά όσον αφορά τη δράση για την αλλαγή του κλίματος. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι περισσότερα από 30 μέλη της ΕτΠ από 21 χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να καταστούν πρέσβεις στο Σύμφωνο των Δημάρχων και να διαδώσουν το μήνυμα στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών. Καλούμε κάθε πόλη και περιφέρεια να αναλάβουν την κάλυψη και να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο».

Ο επίτροπος Arias Cañete δήλωσε: «Επικροτώ τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και την υποστήριξή της στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι καθοριστικής σημασίας φορείς όταν πρόκειται για την επίτευξη επί τόπου κλιματικών και ενεργειακών λύσεων και οι οποίες να οδηγούν σε μια καθαρότερη, χαμηλών εκπομπών άνθρακα ΕΕ. Το Σύμφωνο των Δημάρχων αποδεικνύει το τεράστιο δυναμικό που υπάρχει όσον αφορά τη συνεργασία και την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια, ιδίως δε τη δέσμευση του Παρισιού. Τούτο όμως είναι μόνο η αρχή του ταξιδιού μας. Χρειαζόμαστε δίπλα μας όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις. Χρειαζόμαστε την αλληλοϋποστήριξη και τον διπλασιασμό των προσπαθειών μας προκειμένου να καταστήσουμε πραγματικότητα την καθαρή ενεργειακή μετάβαση.»

Η νέα ομάδα των πρέσβεων της ΕτΠ στο Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελείται από αιρετούς τοπικούς και περιφερειακούς άρχοντες των οποίων οι περιφέρειες και οι πόλεις έχουν ήδη υπογράψει το Σύμφωνο. Θα γίνουν οι απεσταλμένοι για το κλίμα, μιλώντας σε διεθνείς εκδηλώσεις και ενθαρρύνοντας τους δήμους, τις πόλεις και τις περιφέρειες να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο. Τα μέρη που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο έχουν την τεχνική υποστήριξη της ΕΕ και πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για τη βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα.

Ο κύριος Κυριάκος Χατζηττοφής, Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου και μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών δήλωσε:

«Συμμετέχω στο Σύμφωνο των Δημάρχων τα τελευταία 7 χρόνια και θεωρώ τον τίτλο του πρέσβη του Συμφώνου των Δημάρχων εξαιρετικά τιμητικό. Πιστεύω ότι η συμβολή μας μέσα από την πρωτοβουλία αυτή στην προώθηση των αειφόρων δράσεων για την ενέργεια και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και της υπερθέρμανσης του πλανήτη υπήρξε σημαντική. 

Η μετονομασία του έρχεται να δώσει περισσότερο κύρος και να ενεργοποιήσει και άλλους δήμους στο χώρο των περιφερειακών και Τοπικών Αρχών, συμβάλλοντας έτσι στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Θεωρώ ότι η επιτυχία της πρωτοβουλίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην εκπόνηση πολιτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη λήψη μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής.

Ως δήμος κάναμε συγκεκριμένες προσπάθειες :

-για το θέμα της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών ομάδων πληθυσμού με χαμηλά εισοδήματα.

– για τον εκσυγχρονισμό του οδικού και δημόσιου φωτισμού (ταμεία Еееf -ELENA)

-για την ενθάρρυνση της εφαρμογής του μέτρου Net-metering σε κατοικίες για αυτό-παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και συμψηφισμού του  στην κατανάλωση από ενδιαφερόμενους πολίτες (εφαρμογή ΑΠΕ: Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

Ζητούμενο είναι η άμεση υιοθέτηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για μεγάλα και μικρά έργα.»

Από τα 350 μέλη της ΕτΠ, τα 185 είναι εκπρόσωποι περιφερειών και πόλεων που έχουν ήδη προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο πρέπει να υποβάλουν στην ΕΕ ένα Σχέδιο δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα (SECAP) που να καλύπτει δράσεις μετριασμού και προσαρμογής και να δείχνει τη συμβολή τους στη μείωση των εκπομπών CO2. Το SECAP βασίζεται σε έναν βασικό κατάλογο καταγραφής εκπομπών και σε μια αξιολόγηση κινδύνου και ευπάθειας ως προς το κλίμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών υποστηρίζει επίσης της θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παγκοσμιοποίηση του Συμφώνου των Δημάρχων με την αξιοποίηση των εγκαρσίων δικτύων της Μεσογείου της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ARLEM και CORLEAP. Κατά τη διάρκεια της επικείμενης COP 22 στο Μαρακές, η ΕτΠ σχεδιάζει να διοργανώσει μια διάσκεψη πόλεων προκειμένου να συζητήσει την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, να ενισχύσει την έκκληση για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σε θέματα κλίματος και να παροτρύνει τους δημάρχους στο Μαρόκο και σε άλλες χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες από τη σύνοδο.

Ένωση Δήμων Κύπρου
17 Ιουνίου, 2016.