Μελέτη της Ιταλικής Εταιρείας Notoria για τους Δήμους της Κύπρου

Τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου έγινε η πρώτη συνάντηση των Δήμων της Κύπρου με τους εμπειρογνώμονες της Ιταλικής Εταιρείας Notoria στην οποία ανατέθηκε η διεξαγωγή μελέτης για τους 30 ελεύθερους Δήμους.

Σκοπός της μελέτης, η οποία θα γίνει ξεχωριστά για τον κάθε Δήμο, είναι η συλλογή και ανάλυση στοιχείων και η αξιολόγηση τους με εισηγήσεις για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των Δήμων, την αύξηση των εσόδων τους και ταυτόχρονα την εξασφάλιση των ποιοτικών υπηρεσιών προς τους Δημότες.

Η μελέτη αυτή είχε αποφασισθεί προ μερικών μηνών δηλαδή το Σεπτέμβρη του 2013 αλλά αργοπόρησε η υπογραφή της ένεκα τεχνικών και νομικών προβλημάτων που έπρεπε να διευθετηθούν.

Η μελέτη αυτή γίνεται και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών με βάση επιστολή του ίδιου του Υπουργού κ. Σ. Χάσικου προς τον Πρόεδρο της ΄Ενωσης Δήμων κ. Α. Γαλανό ημερ. 17 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Ιταλική Εταιρεία ειδικεύεται στον τομέα αυτό και τα πορίσματα της μελέτης αναμένεται να αποδειχθούν χρήσιμα στη συζήτηση που θα γίνει για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά την υποβολή της σχετικής μελέτης  Βρεττανών εμπειρογνωμόνων που ολοκληρώνεται σύντομα.  Οι δύο μελέτες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και δεν ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο.

Η παράδοση της μελέτης της Notoria αναμένεται σε 8 εβδομάδες.

Η ΄Ενωση Δήμων Κύπρου θα προβαίνει σε δηλώσεις περιοδικά και όταν το κρίνει αναγκαίο, για ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της μελέτης.

Τα πορίσματα της μελέτης θα κοινοποιηθούν και θα συζητηθούν με την Κυβέρνηση.

 

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ