Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου και επανεκλογή του κ. Ανδρέα Βύρα, Δημάρχου Λάρνακας στην προεδρία

Με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου, οι Μέτοχοι του ( Ένωση Δήμων Κύπρου, Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου), όρισαν τους νέους εκπροσώπους τους στο νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:

Ένωση Δήμων Κύπρου: Ανδρέας Βύρας Δήμαρχο Λάρνακας,  Βίκτωρ Χ’ Αβραάμ Δήμαρχος Μόρφου, Ζαχαρίας Κυριάκου Δήμαρχος Έγκωμης, Δώρος Αντωνίου Δήμαρχος Μέσα Γειτονίας και Ανδρέας Νεοφύτου Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού,

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου: Ανδρέας Κιτρομηλίδης Κοινοτάρχης Καπέδων, Μιχάλης Νικάνδρου Κοινοτάρχης Αναρίτας, Λευτέρης Περικλή Κοινοτάρχης Απαισιάς,  Χριστόδουλος Παπαχρίστου Κοινοτάρχης Ψεματισμένου και Παναγιώτης Δαμιανού Εκτελεστικός Γραμματέας της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου,

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου: Άντρος Καραγιάννης Δήμαρχος Δερύνειας,  Λούης Κουμενίδης Κοινοτάρχης Κάτω Λευκάρων και Δαμιανός Μιχαήλ Κοινοτάρχης Σκαρίνου.

Με την σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου και σύμφωνα με το Καταστατικό της, ακολούθησε Εκλογική Συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2017, στο Δημαρχείο Λάρνακας, για εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα. Πρόεδρος αναδείχθηκε ο κ. Ανδρέας Βύρας,  Αντιπρόεδρος ο κ. Λούης Κουμενίδης και Γενικός Γραμματέας ο κ. Παναγιώτης Δαμιανού.

O επανεκλεγείς Πρόεδρος της Ακαδημίας κ. Ανδρέας Βύρας, αφού ευχαρίστησε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, είπε, ότι, η Ακαδημία, ως ο κατ΄ εξοχήν εκπαιδευτικός οργανισμός των Αυτοδοικητικών της Κύπρου, αιρετών και υπηρεσιακών, θα συνεχίσει το επιμορφωτικό της έργο, προσδίδοντας την αναγκαία κατάρτιση στους Αυτοδιοικητικούς Άρχοντες, Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου να ασκούν σωστά και αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, στα πλαίσια των κείμενων Νομοθεσιών, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα.

Ταυτόχρονα, θα ασκεί και ρόλο Συμβούλου προς τις Τοπικές Αρχές, σε πεδία που σχετίζονται με τον τρέχοντα αλλά και μελλοντικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο δυναμικά μεταβαλλόμενο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Αυτοδιοικητικό Περιβάλλον.

΄Ηδη, ανέφερε, έχει καταρτιστεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη βάση προτεραιοτήτων σε ότι αφορά το θεματολόγιο, καθώς  και οριοθετημένο χρονοδιαγραμματικά, που αναμένεται  να ξεκινήσει τον ερχόμενο Απρίλιο και να ολοκληρωθεί με τη λήξη  της τρέχουσας Αυτοδιοικητικής περιόδου, δηλ. το 2021.

Κύρια θέματα του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι, οι Περί Δήμων και Περί Κοινοτήτων Νόμοι, πρακτική εφαρμογή και τήρηση σωστών διαδικασιών, ο Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος 2016 καθώς και το σημαντικό θέμα της αύξησης της ηγετικής και διοικητικής ικανότητας των Αυτοδιοικητικών.

Ενωση Δήμων Κύπρου
22 Μαρτίου, 2018