Νομοθεσία για Κάπνισμα

Η Ένωση Δήμων Κύπρου παρακολουθεί με πολύ ενδιαφέρον τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώραν για το θέμα του καπνίσματος, αφού αυτό σχετίζεται άμεσα με την υγεία, τις προτιμήσεις και τις ανησυχίες των πολιτών.

Λόγω ακριβώς της μεγάλης σημασίας που έχει η τελική διαμόρφωση της νομοθεσίας σχετικά με το κάπνισμα, η Ένωση Δήμων Κύπρου θεωρεί ότι στις διαβουλεύσεις για κατάληξη επί του θέματος, πρέπει να πρυτανεύσει η έγνοια για την υγεία των πολιτών η δε νομοθεσία που θα προκύψει να είναι πρακτικά εφαρμόσιμη.