Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020, η 37η Καταστατική και Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, τηρουμένων όλων των Διαταγμάτων και Υγειονομικών Πρωτοκόλλων για την προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού.

Στο τελετουργικό μέρος  (Β’ Μέρος) της Γενικής Συνέλευσης, παρέστη ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Νίκος Νουρής, ο οποίος ανέγνωσε χαιρετισμό, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη δική του ομιλία, στην οποία τόνισε τη σημασία της Μεταρρύθμισης και σημείωσε την πρόοδο που παρατηρείται στη διαδικασία εξέτασης των νομοσχεδίων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών. Τη Συνέλευση τίμησε επίσης με την παρουσία της η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, κα Ελένη Μαύρου.

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, κ. Ανδρέας Βύρας, στη δική του  ομιλία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην καθοριστική συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση της πανδημίας και την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης και εκσυγχρονισμού των Δήμων, μέσω της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επανέλαβε την ετοιμότητα της Ένωσης Δήμων για διαβούλευση τόσο με την Κυβέρνηση όσο και με τη Βουλή, ώστε το εγχείρημα αυτό να στεφθεί με επιτυχία.  Επίσης ανέφερε και τις ενέργειες της Ένωσης Δήμων προς Διεθνείς Οργανισμούς για το θέμα της Αμμοχώστου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών (Α’ Μέρος) της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος προέβη σε ενημέρωση των μελών όσον αφορά την πορεία της Μεταρρύθμισης και τα επιμέρους σημεία που συζητούνται στη Βουλή. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο για την κατατόπιση και εξέφρασαν την ελπίδα ότι το χρονοδιάγραμμα που έθεσε η Βουλή για το θέμα θα τηρηθεί. Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, επαναβεβαιώθηκε η δέσμευση και η προσήλωση της Ένωσης Δήμων στην επίτευξη του στόχου της Μεταρρύθμισης, η οποία θα δημιουργήσει πραγματικές τοπικές δημοκρατίες ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Τονίστηκε περαιτέρω ότι η Μεταρρύθμιση, πέραν της βελτίωσης που θα επιφέρει στο ευρύτερο δημοκρατικό σύστημα του τόπου μας, αποτελεί πολιτική και οικονομική ανάγκη, συμβάλλοντας τόσο στην πάταξη της διαφθοράς, όσο και στην αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, όπως είναι αυτή της πανδημίας.

Επίσης κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσης Δήμων, η θέση αρχής ως προς την υποχρέωση τήρησης του Καταστατικού από τα Μέλη της Ένωσης Δήμων Κύπρου και λήφθηκαν αποφάσεις.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
12 Νοεμβρίου 2020