Πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου, 2019 και ώρα 9:30 π.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, με μοναδικό θέμα τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο πρώτο μέρος της Συνέλευσης έγινε παρουσίαση από τον Πρόεδρον της Ένωσης Δήμων των βασικών σημείων του Νομοσχεδίου, αναφορικά με τη διαβούλευση που προηγήθηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τα πορίσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσής μας, ημερομηνίας 16.4.2019.

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, μεταξύ των μελών, το νομοσχέδιο εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα, με τη σημείωση ότι η Ένωση Δήμων θα συνεχίσει να διεκδικεί τις θέσεις/εισηγήσεις της που δεν έγιναν αποδεκτές και δεν περιλήφθηκαν στο Νομοσχέδιο.

Στο δεύτερο μέρος έγινε συζήτηση για τα κριτήρια των συνενώσεων μεταξύ Δήμων και μεταξύ Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς επίσης και για την εισήγηση από μέλη της Συνέλευσης ως προς τη διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων για έγκριση των συνενώσεων. Για το θέμα της διενέργειας τοπικών δημοψηφισμάτων έγινε ονομαστική ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση απέρριψε κατά πλειοψηφία τη διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων.