Πρακτικό Συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, Ένωσης Δήμων Κύπρου και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΕΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

Την Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020, υπογράφηκε Πρακτικό Συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, Ένωσης Δήμων Κύπρου και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΕΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ που αφορά τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μπορείτε να δείτε το υπογραμμένο κείμενο του Πρακτικού Συμφωνίας εδώ.

 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
3.3.2020

 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την τελετή.