Πρόσκληση σε δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση και ανάλυση των Συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Τοπική Δημοκρατία στην Κύπρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ    

Η Ένωση Δήμων, η Ένωση Κοινοτήτων και η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης σας προσκαλούν σε δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση και ανάλυση των Συστάσεων του Κογκρέσου για την κατάσταση της τοπικής δημοκρατίας/τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο.

Οι Συστάσεις του Κογκρέσου αφορούν τη συμμόρφωση της Κύπρου με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης που αποτελεί Συνθήκη – ορόσημο για τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των τοπικών αρχών, που επικύρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία το 1988.

Οι Συστάσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το πρίσμα της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επικείμενων δημοτικών / κοινοτικών εκλογών. Για τη σύνταξη των Συστάσεων, το Κογκρέσο διόρισε εισηγητές που πραγματοποίησαν επίσκεψη τον περασμένο Απρίλιο στην Κύπρο και ετοίμασαν Έκθεση σχετικά με την Τοπική Δημοκρατία στην Κύπρο. Η Έκθεση και οι Συστάσεις τους αναμένεται να εγκριθούν από την Ολομέλεια του Κογκρέσου, που θα συνεδριάσει στις 20 Οκτωβρίου 2016 στο Στρασβούργο.

Στη δημοσιογραφική διάσκεψη θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων κ. Αλέξης Γαλανός, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων κ. Ανδρέας Κιτρομηλίδης και ο Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο κ. Σταύρος Γερολατσίτης.
Η δημοσιογραφική διάσκεψη θα γίνει την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016, ώρα 9.00 π.μ. στα Γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου. 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χρίστος Χατζηγιάγκου
Αν. Γραμματέας
Ένωσης Δήμων Κύπρου
Τηλ. 22 445170
Ειρήνη Αναστασιάδου
(Λειτουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου)
Γραμματέας της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο
Τηλ. 22 672576

Ένωση Δήμων Κύπρου
11 Οκτωβρίου, 2016.