Συμφωνία για τη διεξαγωγή μελέτης για τη βελτίωση των οικονομικών και της παραγωγικότητας των Δήμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 Συμφωνία για τη διεξαγωγή μελέτης για τη βελτίωση των οικονομικών και της παραγωγικότητας των Δήμων

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ανακοινώνει ότι μετά από σχετική απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης που έγινε στις 10 Δεκεμβρίου 2013, έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με την ιταλική εταιρεία Notoria για τη διεξαγωγή μελέτης στους Δήμους με στόχο την κατάρτιση προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και  του εξορθολογισμού των διαδικασιών στους 30 ελεύθερους Δήμους της Κύπρου.

Η μελέτη θα διεξαχθεί από εμπειρογνώμονες που η εταιρεία εισηγήθηκε  και η Ένωση Δήμων ενέκρινε. Τα συμβόλαια θα υπογραφούν στη Λευκωσία στις 3 Ιανουαρίου 2014 και η έναρξη του έργου θα γίνει στις 8 Ιανουαρίου 2014.

Η συνολική διάρκεια της μελέτης θα είναι 8 εβδομάδες.

 

20 Δεκεμβρίου 2013