Συμμετοχή του Προέδρου της Ένωσης Δήμων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών (Assembly of European Regions) που πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Οκτωβρίου 2016 στη Βιέννη για τις επιπτώσεις του BREXIT στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κος Αλέξης Γαλανός, εκπροσώπησε την Κύπρο στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών (Assembly of European Regions) που πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Οκτωβρίου 2016 στη  Βιέννη με θέμα «Europe after BREXIT: Is status quo an option?», όπως επίσης και την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί επιπέδου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κύριο θέμα της συνεδρίασης ήταν οι επιπτώσεις του BREXIT στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ υπήρξε γενικότερος προβληματισμός για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Γαλανός συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με τοποθετήσεις επί σειρά θεμάτων, ενώ οι παρεμβάσεις του έπαιξαν ρόλο στον καθορισμό της πολιτικής διακήρυξης που ψηφίστηκε ομόφωνα.

Ο κ. Γαλανός κατόπιν επιθυμίας της Τουρκάλας Προέδρου της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών κας Hande Ozsan Bozatli, είχε μαζί της ιδιαίτερη συνάντηση όπου εξεφράστει η ελπίδα να υπάρξουν γρήγορες εξελίξεις για τη λύση του κυπριακού και δημιουργία συνθηκών καλής γειτονίας και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων δυστυχώς δεν ήτο δυνατόν να αποδεχθεί την ιδιαίτερη πρόσκληση της κας Hande Ozsan Bozatli για το επόμενο συνέδριο που λαμβάνει χώρα στη Σμύρνη, διότι η ημερομηνία συμπίπτει με την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων.

Τον κ. Α. Γαλανό συνόδευε υπηρεσιακά ο κος Χριστόδουλος Ρουσιά.

Τη διακήρυξη μπορείτε να τη βρείτε στο σύνδεσμο “Έγγραφα” πιο πάνω.
Ένωση Δήμων Κύπρου
26 Οκτωβρίου 2016